NMI-kommentar: ”utmärkta artiklar som speglar näringslivets betydelse för den gröna omställningen”

Svenska Dagbladet-journalisten Mikael Törnwall riktar kritik mot en NMI-artikel om rapporteringen från klimattoppmötet COP28. NMI menar att tillväxperspektivet är bortglömt i klimatrapporteringen.

 
Törnwall-artikel om företagens roll i klimatarbetet.

NMI har tidigare uppmärksammat att ekonomisk tillväxt som en förutsättning för att hantera klimatförändringarna är underrapporterat i svenska media.  Bland annat förekom tillväxtperspektivet inte i rapporteringen från det senaste klimattoppmötet, COP28, trots att ekonomisk tillväxtens betydelse  lyfts fram i slutdokumentet från mötet. 

SvD:s klimatreporter Mikael Törnwall reagerade i en kommentar till NMI över påståendet att tillväxten inte nämnts: 

“Har ni alls läst våra artiklar? I min rapportering från COP28 intervjuar jag Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om vilken affärsmöjlighet som omställningen innebär, jag skriver om hur oljeländer hoppas bygga en helt ny industri kring gröna bränslen och jag pratar med ett brasilianskt företag som vill exportera biobränslen till Sverige. Hur är det att inte få med tillväxtaspekten från COP?”, skrev Törnwall.

Det är helt korrekt att Mikael Törnwall har skrivit flera utmärkta artiklar som speglar näringslivets betydelse för den gröna omställningen och lösningen på klimatfrågan. Men att näringslivet har en viktig roll i den gröna omställningen och i många fall går före med forskning, utveckling och investeringar är nödvändigtvis inte samma sak som ekonomisk tillväxt, det vill säga att hela ekonomin växer och att det skapas nya resurser som kan användas till investeringar i exempelvis klimatåtgärder. Och även i en stagnerande eller krympande samhällsekonomi kan det finnas framgångsrika företag som bidrar till kampen mot klimatförändringarna. 

I ett längre perspektiv är det nog svårt att upprätthålla en ambitiös klimatpolitik om medborgarna upplever att de får det materiellt sämre på lång sikt.  

I Sverige har tillväxten kunnat kombineras med minskande utsläpp av koldioxid, både i relation till BNP och i absoluta tal. Just Mikael Törnwall har skrivit om detta i samband med en Timbrorapport. Ekonomen Jonas Grafström visade att Sverige nästan fördubblade sitt BNP mellan 1990 och 2019, men samtidigt sjönk utsläppen med 29 procent. 

Tillväxtperspektivet är inte helt frånvarande. 2021 intervjuade DN MIT-forskaren Andrew McAfee om hans bok Mer för mindre som är på temat att tillväxten håller på att bli frikopplad från förbrukningen av ändliga resurser. Dessa artiklar är dock undantag. SvD var ensam bland de stora redaktionerna att skriva om Grafströms Timbrorapport. 

Däremot är uppfattningen att näringslivet har en viktig roll i arbetet med att minska klimatförändringarna väl representerad. 

Man kan konstatera att medan kultur- och ledarsidor ofta för fram ett budskap som är starkt tillväxtfientligt eller i vilket fall framhåller hur dyr den gröna omställningen kommer att bli dominerar företagsperspektivet ekonomisidorna och förekommer även i övrig klimat- och miljörapportering.  

Det rena tillväxtperspektivet är underrapporterat, om än inte helt frånvarande.  

 

 

  

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *