Ny kärnkraft har haft radikal påverkan på elpriset – svt fortsatt ointresserat

Svenska medier och särskilt SVT har varit tämligen ointresserade av att rapportera om det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 och dess påtagliga påverkan på elpriserna. Men nyligen publicerade Sveriges Radio ett informativt inslag om den finska kärnkraften.

 

NMI har i flera artiklar bevakat hur medierna har rapporterat kring driftsättningen av det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 i  april. Intresset har varit sparsamt trots att Olkiluoto 3 har en stor påverkan på det nordiska elsystemet och elpriserna. Bland annat har Finland därför exporterat mer el till Sverige och spotpriserna på Nordpool visar att de finska elpriserna sjunkit avsevärt sedan Olkiluoto 3 togs i drift.

De finska elpriserna har varje år de senaste tio åren (2013-2022) varit högre i årssnitt än det nordiska ”systempriset” (ungefär ett nordiskt medelpris). Olkiluoto 3 startade sin reguljära drift i april i år och tillskottet sammanfaller med att de finska elpriserna fallit kraftigt. Det finska elpriset har legat under det nordiska systempriset nästan varje vecka sedan OL3-starten. Dock inte de senaste två veckorna, vilket till del kan hänga samman med att Olkiluoto 3:s granne OL2 stoppats.

Men fler svenska medier har nu nämnt Olkiluoto 3: s betydelse för sommarens låga elpriser. Sveriges Radio publicerade nyligen ett informativt inslag där man specifikt lyft fram Olkiluoto 3: s betydelse för elexport- och priser:

”Sen det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 sattes i kommersiell drift i april har den svenska elexporten till Finland minskat och de svenska elpriserna har sjunkit. I maj var förhållandet det omvända och Finland exporterade istället el till elområde 3 i Sverige”.

Även Dagens Industri och TT har publicerat artiklar och inslag som nämner Olkiluoto 3: s betydelse.

”Exporten från elområde 3 har minskat även till Finland, vilket huvudsakligen beror på att den nybyggda kärnreaktorn Olkiluoto 3 – Europas största – nådde full kapacitet i april tidigare i år”, uppger DI.

”Kärnkraftens drift är också avgörande. Reaktorer som tvingas till reparation påverkar elpriset direkt. Senaste exemplet är turbinfelet på den finländska reaktorn Olkiluoto 2 som uppdagades på torsdagen. Det fick elpriset att skena i Finland. Å andra sidan har Olkiluoto 3 tillkommit på marknaden sedan förra vintern, vilket när den går för fullt pressar priset även i Sverige”, konstaterar TT.

Däremot kan inte NMI se att SVT Nyheter berört Olkiluoto 3: s kommersiella driftsättning och dess påverkan på elpriserna i ett enda inslag. Det ska ses i ljuset av SVT i många inslag rapporterat om orsakerna till elprisernas utveckling under det senaste året.

När NMI tidigare i sommar frågade Charlotta Friborg, programchef på SVT Nyheter, om varför SVT inte rapporterat om Olkiluoto 3 uppgav hon att nyhetsvärdet i att bevaka energimarknaden sjunkit i takt med elpriserna.

”Elpriserna har gått ner stadigt sedan topparna i augusti-september och november-december förra året och årets priser har legat under fjolårets (just i dagarna är de förvisso relativt höga). Detta gör att vi inte fokuserat lika mycket på elmarknaden som vi gjorde under höst-vinter i vår rapportering och därför heller inte i dagarna rapporterat om att Olkiluoto 3 är i drift och dess konsekvenser”, skrev Charlotta Friborg i ett mejl till NMI.

Det svenska elprisets koppling till Finland har aktualiserats de senaste dagarna när de svenska elpriserna stigit. Att priserna nu stiger beror dels på att semestrarna är slut dels på grund av att det blåst lite i Tyskland och i norden, men den främsta orsaken står att finna i Finland. Det uppger Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsföretaget Bixia till tidningen Privata Affärer.

Det är det finska kärnkraftverket Olkiluoto 2 med en effekt om cirka 900 MW ligger nere på grund av en läcka i kylsystemet. När Finland tappar så mycket effekt betyder det att Sverige kommer att exportera mer el till Finland vilket i sin tur resulterar i högre svenska elpriser. Detta visar hur ömsesidigt beroende den nordiska kraftproduktionen är och hur en förändring i elproduktionen i ett land påverkar elpriserna mellan länder.

”Situationen i Finland är minst sagt körig nu. Det pågår planerade reaktorunderhåll men dessutom har en reaktor i Olkiluoto stoppats på grund a v tekniska problem. Stoppet har dessutom förlängts till den 28 augusti”, uppger Johan Sigvardsson.

Martin Berg

Mediegranskare

3 kommentarer


 1. anders nyberg skriver:

  och så hade vi avstängningen av O3 – priset stack direkt när den stängdes. Och vi har fortfarande stora prisskillnader mellan Elområde 4 och övriga landet – utan att få kompensation från regereringen för detta!! 🙁

 2. Anders Tengsved skriver:

  Tyvärr har SVT helt glömt bort vad Public service innebär. Vi betalar ”skatt” till SVT för att de skall ge en bred och objektiv bild av vad som sker och varför, i Sverige och Världen. I stället får vi utan bakgrunds information reda på när det är varmt, kallt, blåsigt, torrt eller regnigt någonstans i världen. Vilket det alltid är och alltid har varit någonstans i världen.

 3. Micke skriver:

  Det ligger heller inte så högt på den populistiska agendan att prata om den ”hemskt” farliga kärnkraften som man tror att alla är rädda för eller har spätt på rädslan för, helt ogrundat för den som kan samla på sig basal information.
  Nej man rapporterar hellre om de miljövänliga/gröna alternativen vind & sol. Vilket är synd med tanke på att kärnkraften är det grönaste alternativet till vattenkraft. Ja, den fungerar ju utan sol och vind också eller behöver nederbörd för att fylla på vattenmagasin.
  Men men, vi får kanske några fina reportage om de kommande vindturbinbladskyrkogårdarna istället.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *