Blinda fläckar i SVT:s studiosamtal

SVT:s Aktuellt-reportrar tar ställning i vissa konflikter men undviker andra relevanta konfliktlinjer. Det är slutsatsen i NMI-rapporten "Snacket vid lägerelden" som presenteras i dag.

 
Studiosamtal om BLM-rörelsens krav på att ta bort statyer mellan SVT-reportern Anders Holmberg och Magnus Rodell, docent i idé- och lärdomshistoria vid Södertörns högskola, Aktuellt 15 juni 2020.

Rapporten bygger på kvalitativa observationer av femtio studiosamtal som sändes 2018-2019 där en reporter frågar ut en inbjuden extern gäst. Som analytiskt ramverk använder sig undersökningen av medieforskaren Daniel C. Hallins klassiska modell med ”tre sfärer” för att dela in samhällsdebatten: sfären av konsensus, sfären av legitim kontrovers och sfären av avvikelser (Läs mer om Hallins modell på s.6 i rapporten).

Genom att applicera Hallins tre sfärer på ämnesval och val av frågor i studiosamtalen kan undersökningen analysera hur reportern med sina frågor styr inriktningen på samtalet, liksom vilka andra aspekter som utelämnas i det aktuella ämnet.

En observation är att SVT:s reportrar tar tydlig ställning mot droger, prostitution och spelreklam. Granskning av den svenska regeringens EU-politik uteblir och gängkriminalitet diskuteras utan att ställa frågan varför den har uppstått. En generell observation är att en stor del av studiosamtalen tar sin utgångspunkt i ämnen som kan relateras till den så kallade GAL-TAN-skalan, medan traditionell ekonomisk politik lyser med sin relativa frånvaro.

I samband med publiceringen skriver rapportförfattaren Carl-Vincent Reimers en längre artikel i tidskriften Kvartal om rapportens observationer och sätter in dem i ett mediehistoriskt perspektiv.

Ladda ned rapporten här.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *