Redaktörerna om utvärderingen

NMI har undersökt hur sex ledarsidor beskriver frågan om företagsvinster och aktieutdelningar. Här är några kommentarer från ledarredaktörerna på de undersökta tidningarna.

 
Övre raden: Tove Lifvendahl, Adam Cwejman, Maritn Liby Troein. Undre raden: Hans Stigsson, Heidi Avellan, PM Nilsson.

Martin Liby Troein på Dagens Nyheter:

”Det är en självklar utgångspunkt för oss att företag även i välfärdssektorn ska kunna gå med vinst och kunna dela ut den. Men det är inte vinstfrågan som har stått i debattens fokus under den undersökta perioden. Det här är branscher som präglas av politiskt beslutade betalningsmodeller, regleringar och kvalitetskrav och det senaste året har vi skrivit mycket om utformningen av dessa. Det hade varit intressant att se en liknande undersökning under den tid när vinstfrågan diskuterades mer, före januariöverenskommelsen.”

”När det gäller coronastödet till företagen och företagsvinster i välfärdssektorn så är det områden där staten spelar en avgörande roll, och där pengar till företagen betalas ut från våra gemensamma resurser och då är det självklart att det ska granskas.”

”Det var intressant att läsa. Det är inte så ofta man läser en så systematisk genomgång om oss.”

Adam Cwejman på Göteborgs Posten:

”Vi skriver inte pliktskyldiga texter om att vinst är bra, utan det sker när det uppstår problem och debatt. Ska vi spela någon roll så handlar det om att skriva om det som är problematiskt som exempelvis konstiga incitament i friskolor. Jag tror att vi därför kan framstå som mer vinstkritiska än exempelvis Dagens Industri.”

”På senare år har vi blivit mer varse vad är det folk är intresserad av att läsa, det kan handla om missförhållanden. Bara för några år sedan var det påbjudet att skriva ideologiska texter, en slags partitexter. Det funkar inte, det är ingen som vill ha det.”

”Det var jätteintressant att få den här bilden. Eftersom ledarskribenter tar tempen på samtiden så blir en sammanställning av vad många ledarsidor gör en intressant observation av det som händer.”

Både Adam Cwejman och Martin Liby Troein menar att det hade varit bättre om undersökningen i analysen hade skilt ledarsidornas egna medarbetare och de externa kolumnisterna åt, efter som de senare inte nödvändigtvis speglar ledarsidans politiska inriktning.

Hans Stigsson på Norrköpings Tidningar:

”Frågan om aktieutdelningar under coronakrisen har engagerat många läsare. Det har blivit en del liv kring frågan och många tyckte att det var fel med aktieutdelningar.”

”Jag känner ambivalens inför frågan. Egentligen anser jag att inställda utdelningar kan vara direkt skadliga av flera skäl även under krisen. Samtidigt är denna kris exceptionell och att företag som fått stöd fortsätter med utdelningar kan dels leda till frågor om skattepengarna används rätt, dels ger utdelningarna ett mycket dåligt intryck i allmänhetens ögon.”

Heidi Avellan på Sydsvenskan:

”Vår ambition numera är att i högre grad vara en lokaltidning och det syns i hur vi bevakar ekonomifrågor. Det blir ganska mycket ett skånskt småföretagarperspektiv. Men ledarsidan skildrar snarare näringspolitiken än enskilda företag.”

”Vi var hårt kritiska när Reepalus förslag kom, välfärden behöver de här bolagen. Och ska du kunna driva bolag så måste du kunna ta ut en rimlig vinst, det är helt självklart för oss. Sedan betyder det inte att vi försvarar övervinster, det när politiska debattörer som vill strypa den privata företagsamheten.”

Tove Lifvendahl på Svenska Dagbladet:

”En reflektion efter att ha tagit del av rapporten är att tidningars ledarsidor i tämligen hög grad påverkas av nyhetsrapporteringen. Även om vi lyfter och driver frågor som vi anser angelägna, finns en förväntan från läsarna på att ledarsidan kommenterar aktuella nyheter. Att frågor som rört företagande under den mätta perioden i stor grad har koppling till pandemin följer exempelvis av detta.”

”Det förekommer ibland även nyhetsrapportering som drar åt det agendasättande hållet, och i sådana lägen har ledarsidor att ta ställning till om de vill haka på frågan – å ena sidan finns en tacksam efterfrågan på kommentarer i ämnen som görs aktuella, å andra sidan kan man göra sig till redskap för någon annans agenda. När det gäller frågan om vinst i välfärden är SvD:s ledarsida av åsikten att det är en naturlig följd av att välkomna entreprenörer att vara med och utveckla området, och att det för det offentliga är en drivkraft som både är viktig att förstå och bejaka, på rätt sätt. Vinst är ett kvitto på att man är kapabel att driva företag, men om vinsterna blir anmärkningsvärt stora är det sannolikt ett tecken på att marknaden inte är balanserad. För politiker gäller att ta sitt ansvar för det senare, så kommer det förra att rättas till, men medielogiken (rätt–fel, ond–god, hjälte–bov) både börjar och stannar oftare i det förra.”

En intervju med PM Nilsson publiceras under dagen.

Läs undersökningen här.

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *