Riksrevisionen går vidare med granskning av granskningsnämnden

I går (28/4) meddelade Riksrevisionen att man går vidare med den granskning av granskningsnämnden som man annonserade om i januari.

 
Riksrevisionen

Fotograf: Linus Hallgren & Stefan Tell

Fokus hos Riksrevisionen kommer vara att bedöma om granskningsnämnden fungerar i enlighet med riksdagens intentioner. I det ingår att undersöka om arbetet är effektivt och ändamålsenligt, och om nämndens rekommendationer och beslut leder till åtgärder och rättelser hos programföretagen.

Vidare skriver Riksrevisionen i sitt beslut den 17 april att ”det är av stor betydelse för allmänhetens förtroende för programföretagen att det kan prövas om innehållet i enskilda radio- och TV-program följer de regler som finns för sändningarna.”

Ansvarig projektledare (Revisionsdirektör) för granskningen är Gunnar Myrberg, docent i statskunskap vid Uppsala universitet. NMI har talat med honom varför granskningen kommer just nu.

Har granskningsnämnden granskats tidigare av Riksrevisionen?

– Nej, det har inte skett.

Varför sker granskningen just nu?

– Det är en kombination av faktorer men framförallt att legitimiteten för public service är en viktig fråga.

Frågan om granskningsnämndens arbete aktualiserades 2019 till följd av Näringslivets medieinstituts två rapporter som granskade fällda och kritiserade inslag för partiskhet i granskningsnämnden. Det var första gången en större undersökning genomfördes av innehållet i nämndens beslut. NMI har också tidigare granskat bristen i granskningsnämndens bedömningar av saklighet.

Enligt Myrberg har medie- och kulturpolitikens budgetposter generellt har haft liten uppmärksamhet hos Riksrevisionen eftersom budgetposterna är relativt små i förhållande till stora poster som socialförsäkring och försvar. Public service-bolagen är också speciella eftersom de är bolag och inte en del av den statliga verksamheten.

– Det är inte en del av staten på samma sätt som exempelvis muséer är myndigheter.

Myrberg poängterar dock att det till för tio år sedan fanns revisorer på Riksrevisionen som granskade public service-bolagens räkenskaper. I dag ligger denna verksamhet ute på en upphandlad revisionsfirma.

Ännu återstår många frågor om vilka faktorer i granskningsnämndens arbete som Riksrevisionen kommer att undersöka närmare. Den färdiga rapporten väntas vara klar i slutet av november 2020.

 

Ta del av TMI-rapporten som undersöker granskningsnämndens bedömningar av saklighet (2016).

Ta del av NMI-rapporterna om opartiskhet (2019): del I om fällda inslag och del II om kritiserade inslag.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *