Självkritiken uteblev i SR om långtidsarbetslösheten

Det första avsnittet i SR:s valsatsning ”Vem bryr sig?” handlar om problemen med den stigande långtidsarbetslösheten och resonemang kring varför partierna avstår från att lyfta upp frågan inför valet. SR missar dock helt mediernas ansvar för vilka frågor som lyfts upp i debatten och vilka ämnen som hamnar i periferin.

 
Första avsnittet i SR:s valsatsning "Vem bryr sig?"

I ingressen till programmet står ”Långtidsarbetslösheten är rekordhög i Sverige. Ändå kommer frågan knappast tas upp i tv-debatterna inför valet i september.”, och ansvaret för att negligera frågan läggs på partierna, samtidigt som mediernas ansvar överhuvudtaget inte nämns.

Ändå är det i huvudsak journalister som ansvarar för vilka frågor som kommer upp i tv-debatter och vilka ämnen som ges utrymme på nyhetsplats. NMI har under det senaste halvåret granskat SR:s, SVT:s och DN:s bevakning av arbetslösheten och har vid upprepade tillfällen konstaterat att frågor om långtidsarbetslösheten hamnat långt ner på mediernas dagordning.

Programsatsningen beskrivs inledningsvis som att det ”ska handla om viktiga politiska frågor som sällan eller aldrig hamnar på valaffischerna.”, men det går att ifrågasätta påståenden om att partierna inte fokuserar på frågan inför valet. Moderaterna har exempelvis lyft fram långtidsarbetslösheten som en av partiets högst prioriterade frågor.

I programmet ”Vem bryr sig?” ger programledarna Tomas Ramberg och Monica Saarinen en djupgående beskrivning av problemen som följer med långtidsarbetslösheten. Framför allt är fokus på hur de långtidsarbetslösa drabbas, men även långtidsarbetslöshetens konsekvenser utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv nämns. När det kommer till vilka åtgärder som är bäst lämpade för att vända utvecklingen lyfts olika förslag som partierna presenterat, bland annat ekonomiska incitament för att göra det mer lönsamt att arbeta, men fokus ligger framför allt på Arbetsförmedlingens åtgärder.

Även om det är positivt med ett program som fokuserar på långtidsarbetslösheten, så är det anmärkningsvärt att programledarna inte intar en mer självkritisk hållning till frågan om hur det kan komma sig att en så samhällsviktig fråga som den stigande långtidsarbetslösheten inte ges ett större utrymme i debatten.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *