Smekmånaden över i SVT:s näringslivsrapportering

Vad intresserar sig SVT:s ekonomiredaktion för i coronatider? NMI:s undersökning av SVT:s ekonominyheter visar att det under april månad fanns ett tydligt fokus på företag i kris och på de stödpaket som presenterats för att rädda både jobb och näringsliv. Ett fokus som kom att skifta under maj månad till att handla om företag som utnyttjar krisen på ett omoraliskt sätt.

 
Yoann Boyer på Unsplash

I analysen ingår samtliga nyheter under perioden första april till sista maj som är samlade på SVT:s hemsida under fliken ekonomi. Totalt har 43 nyhetspubliceringar under april och 26 publiceringar under maj månad analyserats. Även TT:s nyheter som SVT valt att publicera och som utgör totalt 21 publiceringar ingår i analysen. Publiceringarna delas in i 14 gestaltningar beroende på dess huvudsakliga fokus och vinklar.

Gestaltningarna och kategoriseringen finns i sin helhet att ta del av här.

Nästan alla ekonominyheter berör coronakrisen. Endast sex nyheter var icke coronarelaterade. Av dem handlade tre om företagsledare och anställda som delgivits misstanke om ekobrott.

Under april månad har 17 publiceringar fokus på hur krisen drabbar svenska företag. Rapporteringen handlar om hur företag inom turismnäringen drabbas hårt, samt att stora stödpaket riktade mot företag sätts in för att dämpa krisens konsekvenser. Två publiceringar skildrade hur krisen drabbar flygbranschen och hur det väntas leda till flera konkurser. Samtidigt ligger fokus i en av de två publiceringarna även på att flygbolag nu bryter mot EU:s regler när de vägrar betala tillbaka resenärer för uteblivna resor.

Anställningstrygghet och insatser för att bevara jobben har skildrats vid tre tillfällen under april. Dessa publiceringar handlar om symbiosen mellan näringsliv och jobb och att krisen kommer slå hårt mot båda. Hur krisen slår mot privatekonomin har skildrats vid nio tillfällen under april och då med fokus på bostadsmarknaden och slopat amorteringskrav.

Den internationella bevakningen under april har delvis handlat om Europas kris, EU:s stödpaket till drabbade länder samt huruvida EU kan enas om en gemensam europaobligation, detta skildrades vid tre tillfällen. Det globala oljepriset har skildrats vid fyra tillfällen varav fokus låg på Trump och USA vid tre av dessa.

Rapporteringen under maj månad skiljer sig från den i april på flera punkter. Dels är det påtagligt många färre ekonominyheter i maj, dels har fokus i stor utsträckning gått från att skildra företag i kris till att skildra företag som utnyttjar krisen. Nära en fjärdedel av publiceringarna i maj, totalt sju, problematiserade företeelsen att företag som begärt permitteringsstöd även betalat eller planerade att betala ut aktieutdelning. Nyheterna är resultatet av SVT:s egen granskning vilket man är tydlig med att hänvisa till som i följande rubrik från den 18 maj:

”Efter SVT:s granskning: Ännu svårare för företag som delar ut pengar att få stöd”

En annan skillnad är att publiceringarna i maj i större utsträckning problematiserar krispaketens påverkan på statsfinanserna. Tre publiceringar i maj fokuserar på det, att jämföra med en publicering i april.

Ytterligare en skillnad i rapporteringen är att det under maj månad knappt finns några ekonominyheter med ett utrikesfokus. Endast vid ett tillfälle publicerades en utrikesnyhet och då om att Japan är i recession.

Sex publiceringar i maj hade fokus på företag i kris varav fyra delvis handlade om SAS svåra ekonomiska läge, en om hur små butiker har svårt att betala sina hyror, och en där regeringens olika krispaket sammanställdes. Privatekonomiska aspekter av krisen skildrades i fem publiceringar och då med fokus på bostadsmarknaden samt att matpriserna väntas stiga.

I en rapport från Timbro 2017 analyserades publiceringar från fyra ekonomijournalister på SVT under ett års tid. Av rapporten framgår att skattefusk och skatteplanering var det enskilt vanligaste ämnet som journalisterna rapporterade om, vilket motsvarade nära en fjärdedel av de granskade materialet. Skildringar av företagares situation och behov förekom överhuvudtaget inte:

”Små företag, och frågan om hur Sverige kan få fler växande företag finns inte på ekonomireportrarnas radar.”

I ljuset av rapporten från 2017 tycks april 2020 sticka ut som en period med ovanligt näringslivsvänlig rapportering från SVT där rapporteringen handlat om företagens behov och hur krisen hotar näringslivet. Men det tycks som att smekmånaden nu är över och att rapporteringen därmed återgått till en i första hand kritisk skildring av näringslivet.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *