SR och SVT kommenterar ny rapport

SR, SVT, Vårdförbundet och Kompetensföretagen kommenterar NMI:s senaste rapport. Rapporten har granskat hur SVT och SR bevakat frågan om hyrpersonal inom vården. Av den framgår att rapporteringen i stor utsträckning tar regionernas perspektiv om att minska andelen hyrpersonal i vården, istället för att ser till hur regionerna kan bli bättre arbetsgivare. Det framgår också av rapporten att hyrpersonal framställs som betydligt dyrare för vården än vad de faktiskt är.

 
Bild på svar från SR,SVT

SR och SVT välkomnar rapporten men skriver till NMI att man inte har så mycket att kommentera i sakläget mer än att rapporten kan bli föremål för interna diskussioner. Olle Zachrison, Ekochef på SR skriver:

”Ekot välkomnar alltid olika genomgångar av vår journalistik och analyser om vilka perspektiv och frågor som är med i vår rapportering över tid. Det kan vara ett underlag till de diskussioner vi har på redaktionen om hur vi belyser olika frågor. När det gäller just den här studien har Ekot inga närmare kommentarer annat än att vi tackar för att vi fått rapporten översänd och nu får se hur vi ska ta rapportens slutsatser vidare i vår redaktionella diskussion. Men det bör påpekas att precis som vid tidigare NMI-rapporter så är det delvis oklart vad som handlar om Sveriges Radios rapportering och vad som gäller Sveriges Television trots att det gäller två helt olika nyhetsorganisationer.”

I den senaste rapporten presenteras dock SR:s och SVT:s resultat separat just för att underlätta programbolagens interna analyser.

Charlotta Friborg, programchef på SVT, ger följande kommentar:

”Det är alltid intressant med undersökningar av vår rapportering, de kan utgöra ett underlag till interna diskussioner om hur väl vi lyckats belysa olika aspekter av en viss fråga. Dock ingår endast 14 publiceringar och det är svårt att dra några större slutsatser utifrån ett relativt smalt underlag.

Vi gör varje dag en bedömning av nyhetsläget och rapporterar om de frågor som är mest brännande för vår publik, om frågor som påverkar deras vardag, livsval och ekonomi. Det följer nyhetsvärderingens logik att det ofta är mer negativa aspekter av en fråga som plockas upp (t ex kostnader, misslyckanden att nå uppsatta mål, hot mot patientsäkerhet).

Vi arbetar dock ständigt med att utveckla och förbättra vår bevakning av alla samhällsfrågor, såväl näringslivsfrågor som andra, och vi tackar för uppslagen kring möjliga framtida granskningar.”

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderber:

” Vårdförbundet välkomnar NMI:s rapport som belyser medias problem med att sakligt granska vårdens bemanningsproblem.

Det som ur Vårdförbundets utgångspunkt är anmärkningsvärt är hur huvudmännens ansvar inte framgår tydligt nog i rapporteringen. Det är huvudmännens ansvar att skapa en god och hållbar vård. För att uppnå det behövs en arbetsmiljö som gör vården till en attraktiv arbetsplats och huvudmännen till långsiktiga arbetsgivare. Häri ligger också vårdens bemanningsproblem och det är här journalister bör gräva för att bäst granska och förstå hyrbolagens tillväxt inom den offentligt finansierade vården.

Att skuldbelägga och fokusera på hyrpersonalen som problemet är i detta fall att skuldbelägga fel instans. Man missar därmed en välbehövd debatt av grundproblematiken och vårdens olika vägval.”

Läs hela kommentaren från Vårdförbundet här

Kompetensföretagen tf Förbundsdirektör, Patrik Eidfelt:

”Våra medlemmar, som representerar vårdbemanningsföretagen, uppskattar hur NMI:s rapport belyser medias svårighet att sakligt granska vårdens bemanningsproblem.

Vi är eniga med Vårdförbundet om att det är fel att skuldbelägga och fokusera på hyrpersonalen som vårdens problem eftersom det tar fokus från det större problemet som handlar om kompetensbrist. Det kommer alltid att finnas vårdpersonal som av olika skäl väljer att arbeta som vårdkonsult och vikarier behövs inom alla typer av verksamheter. Att då skuldbelägga dessa personer gagnar ingen. Våra medlemmars medarbetare stöttar inte bara regionerna med kompetens till behövande patienter utan avlastar även den egna personalen.

Det blir problematiskt när agendasättande medier så som SR som SVT okritiskt belyser en bild som inte blir korrekt. Tyvärr tenderar övrig media att följa i deras spår. Därför uppskattar vi att båda dessa medier nu får en chans att se över hur de rapporterar i dessa frågor.”

Läs NMI:s rapport: Hyrpersonal inom vården

Läs Pamina Falck:s ledare i SvD

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *