Vårdförbundet välkomnar NMI:s senaste rapport

Annelie Söderberg, Förhandlingschef Vårdförbundet, kommenterar NMI:s senaste rapport: Hyrpersonal inom vården.

 
vårdförbundet2.

”Vårdförbundet välkomnar NMI:s rapport som belyser medias problem med att sakligt granska vårdens bemanningsproblem.

Det finns stora värden i att stärka den fasta bemanningen, men det är samtidigt fel att tala om hyrpersonal enbart som ett problem. Hyrpersonal kan vara ett viktigt komplement till den hårt belastade vården, men i medias bild saknas denna nyansering. Media klumpar dessutom ihop bemanningsbranschen såsom det var en homogen gruppering, när det i själva verket är många olika aktörer.

Det som ur Vårdförbundets utgångspunkt är anmärkningsvärt är hur huvudmännens ansvar inte framgår tydligt nog i rapporteringen. Det är huvudmännens ansvar att skapa en god och hållbar vård. För att uppnå det behövs en arbetsmiljö som gör vården till en attraktiv arbetsplats och huvudmännen till långsiktiga arbetsgivare. Häri ligger också vårdens bemanningsproblem och det är här journalister bör gräva för att bäst granska och förstå hyrbolagens tillväxt inom den offentligt finansierade vården.

Så länge det saknas en analys av bemannings och kompetensförsörjningsläget på kort- och långsikt, över hela landet, kommer hyrpersonal vara och förbli en akutlösning. Här har även media ett ansvar att ge rätt information för att allmänheten ska få rätt insyn i beslut som tas i frågan. Då en bred allmän förståelse kan påverka beslutsfattare som i sin tur kan påverka huvudmännen.

Att skuldbelägga och fokusera på hyrpersonalen som problemet är i detta fall att skuldbelägga fel instans, man missar därmed en välbehövd debatt av grundproblematiken och vårdens olika vägval.”

Läs NMI:s rapport: Hyrpersonal inom vården

Läs Pamina Falck:s ledare i SvD

Läs SR och SVT:s kommentarer till rapporten

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *