Stort intresse för Arbetsförmedlingen men inte för ekonomiska incitament

När SR och SVT rapporterar om arbetslösheten så är det framför allt Arbetsförmedlingens insatser och analyser som är i fokus. I betydligt mindre utsträckning nämns hur ekonomiska incitament påverkar sysselsättningen. Det visar Näringslivets medieinstituts senaste analys.

 
Foto Laura Lee Moreau från Unsplash.

NMI har undersökt hur ofta SR och SVT under det senaste året har nämnt olika ord som ofta förekommer i samband med att sysselsättningen debatterats. Av analysen framgår att ekonomiska incitament, som exempelvis jobbskatteavdrag och arbetsgivaravgift, nämns i liten utsträckning och när de nämns är det många gånger i andra sammanhang än just hur de påverkar sysselsättningen. Arbetsförmedling nämns däremot i betydligt större utsträckning och då i huvudsak med fokus på sysselsättningen och myndighetens insatser och analyser.

Ett exempel på hur Arbetsförmedlingen hamnar i fokus i arbetsmarknadsrapporteringen är från Ekots rapportering idag ”Framgångsrikt integrationsprojekt hotas av nedläggning” där SR rapporterar om ett lyckat projekt som drivs av kommunen riskerar att förlora sin finansiering på grund av att Arbetsförmedlingen tolkar regelverket som att insatserna i första hand måste upphandlas av privata aktörer.

Metoden ger inte en heltäckande bild över public servicebolagens rapportering om arbetslösheten. Samtidigt har NMI följt SR:s och SVT:s arbetsmarknadsrapportering i snart ett år och överblicken bekräftar bilden av att Arbetsförmedlingen ofta står i centrum när arbetslösheten skildras samt att ekonomiska incitament nämns i liten utsträckning.

Läs mer om undersökningen längst ner.

Vilka åtgärder som lyfts fram för att minska arbetslösheten har i hög grad med politisk ideologi att göra. Borgerliga partier lyfter ofta fram ekonomiska incitament för att få fler i arbete. Exempelvis föreslås sänkta arbetsgivaravgifter för att göra det billigare att anställa, sänkta bidrag för att göra det mer lönsamt att ta en anställning jämfört med att gå arbetslös, eller fler enklare jobb och en större lönespridning för att sänka tröskeln för de som står längst ifrån arbetsmarknaden att få en anställning.

Partier på vänsterkanten lyfter oftare åtgärder där Arbetsförmedlingen har en central roll. Det är också detta som medierna i huvudsak fokuserar på i rapporteringen.

Under det senaste året har SR:s nyhetsredaktioner nämnt Arbetsförmedlingen vid 622 tillfällen, etableringsjobb och nystartsjobb vid 25 respektive 27 tillfällen, jobbskatteavdrag vid 44 tillfällen, arbetsgivaravgifter vid 42 tillfällen, löneskatt vid 2 tillfällen och lönekostnad vid 6 tillfällen.

Motsvarande siffror för SVT:s nyhetsprogram är 270 omnämnanden för Arbetsförmedlingen, 3 träffar för etableringsjobb och 9 för nystartsjobb, 27 för jobbskatteavdrag, 9 för arbetsgivaravgift och 2 för lönekostnad. Löneskatt nämndes vid inget tillfälle.

När Arbetsförmedlingen omnämnts har det i huvudsak handlat om myndighetens statistik för sysselsättningen. Det har rapporterats om subventionerade anställningar och satsningar inriktade mot utrikesfödda med låg utbildning och dåliga språkkunskaper som är den grupp som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Men även om att myndigheten stängt ner kontor som en följd av januariavtalets reformer där myndighetens verksamhet slimmats och privata aktörer har givits ett större utrymme och hur detta påverkat de arbetssökande. Ytterligare ett ämne som det rapporterats om är att Arbetsförmedlingens tidigare analyschef Annika Sunden valde att säga upp sig i protest mot myndighetens enligt henne felaktiga prioriteringar.

Rapporteringen om arbetsgivaravgifter har däremot framför allt handlat om coronaåtgärder, pensioner och att Socialdemokraterna tvingades implementera den borgerliga höstbudgeten. Även rapporteringen om jobbskatteavdrag har i hög grad handlat om höstbudgeten och det politiska spelet, men i mindre utsträckning nämnts i samband med dess förväntade effekt på sysselsättningen.

Etableringsjobben och nystartsjobben har däremot nämnts i samband med Arbetsförmedlingens åtgärder för att motverka långtidsarbetslösheten.


Undersökningen är utförd med hjälp av transkriberingsverktyget Alleras för tidsperioden 1 juni 2021 till och med 31 maj 2022. De sökord som använts är löneskatt*, jobbskatteavdrag*, lönekostnader*, arbetsgivaravgift*, etableringsjobb*, nystartsjobb* och arbetsförmedlingen*. De nyhetsprogram som undersökningen avser är Aktuellt, Morgonstudion, Rapport, Agenda, Ekot, P1 morgon samt Studio ett.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *