SvD:s podd missar kärnkraftens betydelse för elpriserna i södra Sverige

När Svenska Dagbladets podd "Dagens Story" resonerar om orsakerna till de höga elpriserna i södra Sverige tar man inte upp avvecklingen av kärnkraftverken.

 
Kemiföretaget Perstorp använder 1,5 TWh natur- och biogas per år.

I tidningen Svenska Dagbladets podd ”Dagens Story” lyfter man idag upp orsakerna till de höga elpriserna i Sverige och i Europa, samt det internationella energiorganet IEA:s varning för en global energikris.

Podden har bjudit in SvD:s kunniga reporter Mikael Törnvall för att förklara sambanden.

Det finns forskning som visar att elpriserna skulle ha varit lägre i södra Sverige om kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 inte avvecklats, men det är inget som berörs i podden.

Man diskuterar inte heller Tysklands beslut att avveckla kärnkraften och vilka konsekvenser det fått för Europas energiförsörjning och priser. Man nämner dock att Frankrikes kärnkraftverk just nu står stilla för underhåll vilket sätter press på energipriserna.

En stor del av podden ägnas åt ett resonemang om att den svenska livsmedelsindustrin i södra Sverige är beroende av gas:

Men om det skulle bli ett ryskt gasstopp. Hur skulle det påverka de här kommunerna i Sydsverige, frågar reportern.

”Det är ju ganska lite direkt gasberoende vi har i Sverige. Däremot är södra Sverige till stor del beroende av elpriserna i Norra Europa. Och norra Europa med Tyskland med flera länder är i sin tur beroende av gas för att producera el. Försvinner gasen blir det mindre el, då stiger elpriserna, och då stiger elpriserna i södra Sverige”, svarar Mikael Törnvall.

2020 stod naturgasen för cirka 3 procent av den totala svenska energitillförseln, enligt Energimyndigheten. Men i Skåne, Halland, Västra Götaland samt västra Jönköpings län utgör naturgas en betydande del av energimixen. Där står naturgasanvändningen för omkring 20 procent av energitillförseln och är en viktig insatsvara till industriprocesser.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *