Sveriges Radio: det som väljs bort

Ett stickprov på nyhetshändelser visar att Sveriges Radio är måttligt intresserade av att rapportera om företagsklimatet. SR:s ekonomiredaktion valde att rapportera om lönsamheten i företagen men avstod när det handlade om nyföretagande och företagsklimatet i kommunerna.

 
Skärmklipp

Bild: Sveriges Radio rapporterar ofta om Tesla och Elon Musk.

NMI undersökte Sveriges Radios rapportering och konstaterade att den inte särskilt ofta tar upp villkor för företagandet. SR:s rapportering om företag består till stor del av internationella nyheter samt om företag som kritiseras eller missköter sig. Undersökningen bygger på drygt 300 inslag i Sveriges Radio under augusti och september.

Men det mest utmanande frågeställningen är kanske ”Vilka nyhetshändelser tas inte upp i SR:s nyhetsflöde?”, och den besvaras inte i NMI:s undersökning. Vi har därför genomfört ett stickprov för att se hur Sveriges Radio behandlat ett antal nyheter.

Den senaste tiden har källor rapporterat exempelvis att nyföretagandet minskar och att konkurserna ökar. Det handlar om ett trendbrott efter flera års positiv utveckling. NMI identifierade sju relevanta företagsnyheter som presenterades första halvan av oktober, varav Sveriges Radio rapporterat om två.

Mindre intressant nyhet för Ekot.

Sveriges Radios ekonomiredaktör Anders Billing kommenterar i ett mejl:

”Vi kommenterar gärna de publiceringar vi gör och jag berättar som sagt gärna hur vår ser på vår bevakning övergripande, men en princip är inte uttala sig om specifika händelser eller företeelser som inte lett till en publicering. Därför avstår jag kommentarer för dessa specifikt.”

Under första halvan av oktober presenterades några nyheter med relevans för företagandet i Sverige:

  • Den 1 oktober presenterade kreditupplysningsföretaget Creditsafe konkursstatistik för september: +13 procent jämfört med förra året. ”Detta är fjärde månaden i rad där antalet konkurser ökar och likt tidigare månader har flera riktigt stora företag försatts i konkurs. Totalt drabbades 1 791 anställda när deras arbetsgivare gick i konkurs i september, en ökning med 88 procent.”Även UC presenterade konkursstatistik: ”September månad visar en mer stabil konkursutveckling än de två senaste månaderna. Trots en ökning om 9 procent är denna månads statistik mer stabil än föregående månaders kraftiga ökningar.”
  • Den 1 oktober presenterade IT-företaget Visma statistik på nyföretagandet i Sverige, baserad på uppgifter från Bolagsverket: Under tredje kvartalet startades 6,5 procent färre företag jämfört med samma period i fjol. ”Det innebär också att nyföretagandet minskar för tredje kvartalet i rad och att den negativa trend som inleddes 2017 fortsätter.”
  • Den 2 oktober presenterade Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. ”Om man jämför med för fem år sedan är det ett stort antal företag som tycker att klimatet är bättre nu.”… ”Större kommuner får allt svårare att hävda sig på listan. Det är flera som backar och det är bekymmersamt.”
  • Den 4 oktober presenterade LRF konsult en bedömning av lönsamheten för svenska småföretag som ökar. ”2018 väntas bli ett rekordår för svenska småföretagare.”
  • Den 10 oktober publicerade OECD Regulatory Policy Outlook 2018 som bedömer hur olika länder, däribland Sverige, arbetar med regelförenklingar för företag. Sverige skulle kunna förbättra utvärderingen av hur ny lagstiftning påverkar företag, menade OECD.
  • Den 15 oktober presenterade Företagarna en jämförelse av företagens lönsamhet i Sveriges olika kommuner. ”lönsamheten bland företagen i storstadsregionerna är signifikant lägre än riksgenomsnittet”.

Ekonomiekot den 4 oktober kl 8.30 rapporterade kort om LRF konsults rapport (i senare sändningar under dagen fanns nyheten inte med) och detsamma gällde nyheten från Företagarna den 15 oktober.  De andra nyheterna i listan har NMI inte kunnat finna i Sveriges Radios nyhetsflöde. Två nyheter om lönsamheten i företagen kom alltså med, men inte de som handlade om konkurser och företagsklimatet.

Läs en längre intervju med ekonomiredaktören Anders Billing.

Ekot och Sveriges Radio kanske har goda skäl för varför just de här nyheterna inte togs upp. Man kan dock konstatera att den här typen av nyheter är mycket ovanliga under den undersökta tvåmånadersperioden augusti och september, vilket är mer anmärkningsvärt.

Ett undantag är när Ekonomiekot den 3 september i ett kort telegram uppmärksammade det ökade antalet konkurser. Då var vinkeln inte att utvecklingen skulle vara problematisk, utan tvärt om att oseriösa bolag är överrepresenterade i konkursstatistiken:

”Antalet företagskonkurser ökade med 33% i augusti jämfört med motsvarande månad förra året visar statistik från kreditupplysningsföretaget UC. Om vi tar hela 2018 så här långt så har företagskonkurserna ökat med 12%. UC:s undersökningar har visat att andelen oseriösa bolag är stort bland konkursade bolag. Vart fjärde bolag i konkurs har egenskaper som pekar på att det handlar om ett oseriöst företag.”

Sveriges Radio ägnar ofta fördjupande inslag åt att rapportera och diskutera hur internationell utveckling, exempelvis president Trumps politik, kan tänkas påverka svenska företag. Men fördjupningar av de nationellt bestämda villkoren som svenska politiker och myndigheter kan påverka – exempelvis svenska lagar, regler, skatter – tycks inte intressera Sveriges Radios journalister lika mycket.

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *