Sveriges Radio står för den bästa bevakningen av Olkiluoto 3

I det senaste inslaget av Ekonomiekot Extra serveras lyssnaren en insiktsfull analys av vad kärnkraftverket Olkiluoto 3: s driftsättning betyder för det sammankopplade elsystemet. "Det skiftar balansen i både Norden och Europa", uppger en expert.

 
Ekonomiekot Extra rapporterar om elpriset och hur det nya kärnkraftverket påverkar.

NMI har i flera artiklar bevakat hur medierna har rapporterat kring driftsättningen av det nya finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 i april.

Med sina 1 600 MW får Olkiluoto 3 en stor effekt på försörjningsbalansen i det nordiska och svenska elsystemet. De svenska elpriserna pressas ned när Sverige inte behöver exportera lika mycket el till Finland, samtidigt som Finlands underskott minskat och påverkat Finlands elpriser nedåt.

Trots de här konsekvenserna har mediernas rapportering kring Olkiluoto 3 varit relativ snål även om det så klart har förekommit undantag. När elpriserna sjönk under sommaren lyfte flera medier Olkiluoto 3: s betydelse. Sveriges Radio publicerade till exempel ett inslag den 21 augusti med rubriken ” Kärnkraftbygge i Finland minskar import av svenskproducerad el”.

Nu har Sveriges Radio, vad NMI kan se, producerat det hittills mest informativa inslaget om Olkiluoto 3.

I det senaste avsnittet av Ekonomiekot Extra lyfter man särskilt upp Olkiluoto 3:s betydelse för det nordiska och europeiska elsystemet. Inslaget handlar om att Sverige sannolikt kan förvänta sig lägre elpriser den kommande vintern på grund av en rad olika faktorer.

Ekonomiekots Extras programledare Erika Mårtensson frågar Kaj Strömberg, elmarknadsanalytiker på Energimyndigheten, specifikt hur han ser på Olkiluoto 3: s betydelse i det sammanhanget. Här ger han lyssnaren en djupare insikt i att Europas elsystem är tätt sammankopplat och vilka konsekvenser det får.

(Erika Mårtensson) ”Det här finska kärnkraftverket som du pratar om, det är ju igång i full drift sedan i våras. Hur påverkar det oss i Sverige?

(Kaj Strömberg) ”Det påverkar oss ganska tydligt eftersom vi är sammankopplade framförallt med våra nordiska grannar, men sedan också även söderut mot resten av kontinenten. Och Finland har under lång tid varit ett tydligt, vad man då brukar säga, ett underskottsområde. Ett område som vill importera. Nu har de då fått ett väldigt betydande tillskott i sin interna balans, också med ett konkurrenskraftigt pris. Det gör att de inte behöver importera lika ofta och mycket från oss som de behövde tidigare. Och det kan till och med då i högre utsträckning bli situationer då de har möjlighet att exportera till oss och andra. Så det skiftar lite grann balansen i Norden framför allt, men också totalt sett för Europa”.

Vad NMI kan se har SVT fortfarande inte gjort något inslag som djupare analyserar Olkiluotos 3:s betydelse för det sammankopplade elsystemet. När NMI tidigare i år frågade Charlotta Friborg, programchef på SVT Nyheter, om orsaken svarade hon att SVT rapporterat om Olkiluoto 3 hösten 2022.

”Elpriserna har gått ner stadigt sedan topparna i augusti-september och november-december förra året och årets priser har legat under fjolårets. Detta gör att vi inte fokuserat lika mycket på elmarknaden som vi gjorde under höst-vinter i vår rapportering och därför heller inte i dagarna rapporterat om att Olkiluoto 3 är i drift och dess konsekvenser”, sa Charlotta Friborg.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *