SVT bortser från kärnkraftens roll för de rusande elpriserna

Snittpriserna på el är idag de högsta sedan 2011 men när SVT rapporterar om orsakerna nämner man inte nedläggningarna av kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2. I ställer ges "marknaden" skulden. "Elen blir dyr eftersom vi har en fri marknad där alla köper och säljer hela tiden", uppger SVT:s reporter Johan Zachrisson Winberg.

 
Nedlagda reaktorer i Ringahals.

Elpriserna i Sverige fortsätter att stiga och idag måndag kommer snittpriserna i de två norra prisområdena vara 2,40 per kilowattimme och i södra Sverige 2,71 kronor. Det är det högsta snittpriset på ett dygn sedan den bistra vintern 2011.

När SVT ska förklara orsakerna till de stigande elpriserna skriver man att det är en kombination av höga bränslepriser, låg produktion från vindkraftverk, en ökad förbrukning och att vattenkraften just nu bromsas upp i norr på grund av isläggning.

När SVT:s reporter Johan Zachrisson Winberg i ett videoinslag sen ska förklara orsaken till de höga elpriserna för tittarna resonerar han inte om avvecklingen av kärnkraftverken Ringhals 1 och Ringhals 2, som tillsammans levererade en effekt om ca 1 700 megawatt, har någon betydelse för elprisets utveckling.

”Många tror att elen blir dyr för att vi köper dyr el från kontinenten där man har fossila kraftverk. Men så är det inte. Elen blir dyr eftersom vi har en fri marknad där alla köper och säljer hela tiden. Men när till exempel Ryssland drar in på gasen eller om det blir väldigt kallt då vill många ha mycket energi. Då ökar priserna och då blir elen dyr i Sverige på all den el som går att sälja till kontinenten och det är därför det blir så mycket dyrare i söder än i norr”.

Men redan i början av september konstaterade el-analytikern Johan Sigvardsson på analysföretaget Bixby att de minskade effektmarginalerna i södra Sverige är en följd av nedstängningarna av Ringhals 1 och 2,som i kombination med revisionerna av Ringhals 3 och 4 som då pågick, är den enskilt största anledningen till att södra Sveriges elområde kopplats mot andra och dyrare elområden på andra sidan Östersjön där marginalkostnaden för fossila kraftslag styr elpriset.

I en intervju i Sveriges Radio konstaterade även Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät, nyligen att orsakerna till den låga tillgängligheten i näten och de höga elpriserna beror på att elnätet inte klarar av belastningen och att det delvis beror på avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2.

”I stället behöver den kraften att tas någon annanstans ifrån i nätet. Så det innebär att mycket el kommer att åka åt västra kanten av Sverige. Där blir det fullt, och därför kan vi inte ge ut mer kapacitet. Ledningarna är redan fullt belastade.”, uppgav Erik Ek till Sveriges Radio.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *