Svt skjuter över ansvar på produktionsbolag

Svt:s Dokument Inifrån sände i förra veckan programmet "Lönesänkarna". Innehållet i dokumentären har kritiserats från flera håll för att vara felaktigt i sak och dessutom partiskt. Ett privat produktionsbolag svarar på kritiken i Dokument Inifråns namn.

 
Programmets huvudsakliga budskap var att den ekonomiska tillväxten de senaste decennierna inte kommit löntagarna till del. Att löner och levnadsstandard ökat kraftfullt nämndes inte i programmet vilket flera kritiker har påpekat, men det riktas än mer allvarlig kritik mot dokumentären.

Exempelvis ekonomen Tino Sanandaji, som är forskare vid Institutet för näringslivsforskning och driver bloggen Super-Economy, är kritisk till den grundläggande tes som Dokument Inifrån driver: att lönernas andel av BNP varit extremt låg de senaste åren och att företagens vinster varit extremt höga. Lönesänkningar har förvandlats till företagsvinster enligt Dokument Inifrån. Sanadaji menar att det finns flera tunga vetenskapliga beräkningar som motsäger detta. Då är det partiskt att bara lyfta fram studien som driver en kontroversiell tes och inte ens nämna de andra.

Sanadaji påpekar att Konjunkturinstitutet, Globaliseringsrådet och Riksbanken, som följer vetenskapsläget, kommer fram till en helt annan slutsats. Men, menar Sanadaji, Dokument Inifrån har valt att inte nämna detta, vilket inte bara ger en felaktig bild av kunskapsläget utan även är ett kontroversiellt ställningstagande. I så fall skulle programmet bryta mot reglerna om saklighet och opartiskhet, konstaterar TMI.

Även nationalekonomen Malin Sahlén på Svenskt Näringsliv har varit kritisk i en debattartikel.

På Lönesänkarnas Facebooksida dras programmets vinkel ytterligare ett steg:

”Allt mindre av välståndet kommer vanliga löntagare till del och inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. ”

Facebooksidan ser ut att vara driven av Sveriges Television eftersom den presenteras som om det vore en officiell sida för Dokument Inifrån. Det är den inte. Den drivs av bolaget Laika film och Television AB. Laikas ägare Erik Sandberg, som producerat dokumentären, svarar på frågor under den falska beteckningen ”Dokument Inifrån: Lönesänkarna”. Men han tycker själv inte att det är ett problem att det är hans eget bolag som står bakom sidan.

Johan Brånstad är projektledare på Svt Dokumentär och ansvarig för avtalet med Laika.

Kom idén till Lönesänkarna som ett förslag från Laika?
– Ja, det gjorde den. Det liknar väldigt mycket hur det fungerar inom Sveriges Television när olika journalister kommer med förslag.

Vad kostade produktionen?
–  En sådan här produktion kostar i storleksordningen 850 000 kronor.

Det skedde ingen upphandling och Johan Brånstad menar att det inte skulle vara möjligt eftersom man då inte skulle kunna skydda produktionsbolagets idé som de har tagit fram. Johan Brånstad vill inte lämna ut avtalet men berättar att det ingår skrivningar som reglerar det faktum att Sveriges Television enligt sändningstillståndet måste vara sakligt och opartiskt, vilket alltså gäller även en externt producerad dokumentär som Lönesänkarna.

Programmet har kritiserats för att felaktigt hävda att lönernas andel har minskat i förhållande till vinsterna när tunga bedömare säger annat, till exempel Konjunkturinstitutet, vilket programmet inte alls redovisar. Är det rimligt sakligt och opartiskt hanterat i programmet?
– Det är inte vår bild att Konjunkturinstitutet har en annan bild än vad som redovisas i programmet. Om du vill veta mer om detta så ska du ringa till Erik Sandberg.

Erik Sandberg är producent på produktionsbolaget Laika Film och Television AB och har gjort programmet Lönesänkarna på uppdrag av Svt. Han har heller ingen förståelse för kritiken.

Laika driver en Facebook-sida som ser ut att vara en officiell programsida för Dokument Inifrån. Är det ett problem som du ser det?
– Nej det tycker jag inte. Att de marknadsför programmet är bra, säger Johan Brånstad.

Att Erik Sandberg argumenterar för olika ståndpunkter på Facebooksidan tills synes som representant för Svt tycker inte heller Johan Brånstad är ett problem.

På Svt Dokumentärs riktiga Facebook-sida presenteras programmet så här:

”Medvetna politiska beslut har medfört att de rika blir allt rikare, medan den breda allmänheten inte tillåts öka sin levnadsstandard i samma takt som tidigare generationer har gjort.”

Johan Brånstad tycker inte att Svt i och med denna formulering tar ställning i en politisk fråga, utan att det är ett sakligt påstående.

Arenagruppen ger ut en bok med samma tema inom kort och det finns kritiska röster som menar att dokumentären är en slags smygreklam, hur ser du på det?
– Det finns inga som helst kopplingar.

Tror du att det är en slump att dokumentären med samma tema sammanfaller?
– Det är väl antagligen det.

Programmet är anmält till Granskningsnämnden för radio och tv.

 

MATS OLINInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *