Ola Sigvardsson öppnar för att publicera anmälningsgrunder

Av: Pamina Falck | Debatt | Mars 31, 2020 | Inga kommentarer
Pressens opinionsnämnd har aldrig offentliggjort statistik på varför publiceringar anmäls. Men statistiken finns och uppgifterna kan i framtiden bli offentliga, säger Ola Sigvardsson i en intervju med Näringslivets medieinstitut. Han försvarar också slutenheten i den medieetiska prövningen.
> Läs artikeln

Hemlighetsmakeriet demokratiskt problem

Av: Mats Olin | Debatt | Februari 7, 2020 | Inga kommentarer
I ett unik beslut i Pressens opinionsnämnd fälls Svenska Dagbladet för att ha publicerat uppgifter från en dom. Men varför ska domen vara offentlig men inte handlingarna i Pressens opinionsnämnd?
> Läs artikeln

Replik på Ola Sigvardsson på DN-Debatt

Av: Mats Olin | Debatt | Januari 9, 2020 | Inga kommentarer
I en programförklaring för Allmänhetens Medieombudsman formulerar Ola Sigvardsson ett försvarstal för de traditionella medierna i motsats till de "alternativa", och ifrågasätter debatten om Public Service-uppdraget. Det här vänder sig Mats Olin, chef för Näringslivets medieinstitut, emot i en replik på DN Debatt.
> Läs artikeln

Replik från PO och Utgivarna

Av: Mats Olin | Debatt | September 30, 2019 | Inga kommentarer
Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO, och Patrik Hadenius, vd Utgivarna försvarar i en replik i Svenska Dagbladet dagens ordning som innebär att de flesta handlingar i pressetikens ärenden är hemliga.
> Läs artikeln

Företag avstår från att anmäla till PO

Av: Pamina Falck | Debatt | Maj 6, 2019 | Inga kommentarer
Företag sägs ha två möjligheter att få sin sak prövad i Pressens opinionsnämnd: rättelse av felaktig sakuppgift och genmäle. Men rätten till rättelse, har dock aldrig blivit prövad i nämnden. I praktiken innebär det att företag enbart tycks ha rätt till genmäle i efterhand.
> Läs artikeln