WWF utvärderar partiernas klimatambitioner i SVT

Enligt väljarna är lag och ordning den viktigaste frågan inför höstens val, men när SVT analyserar partiledarnas tal i Almedalen är fokus på partiernas klimatambitioner. Till hjälp för att utvärdera politiken så har SVT vänt sig till en intresseorganisation – Världsnaturfonden.

 
Inslag i Rapport om Världsnaturfondens kritik mot partiernas klimatpolitik.

I söndagens Rapport sändes ett treminutersinslag där partiledarnas tal i Almedalen analyserades uteslutande utifrån vilket utrymme som tillägnades klimatpolitiken. I inslaget medverkade Madeleine van der Veer från Världsnaturfonden som oemotsagt recenserade partiernas klimatpolitik. Hon kritiserade partiernas klimatpolitik för att vara allt för långsiktig och senfärdig, så som att bygga ut vind och kärnkraft vilket tar många år. van der Veer menar i stället att klimatkrisen är akut och kräver mer radikal politik som minskar utsläppen här och nu, hon kritiserar även att klimatpolitiken endast fick ett begränsat utrymme i flera av talen.

Avslutningsvis ber SVT:s reporter Johan Zachrisson Winberg van der Veer att betygsätta partiernas klimatpolitik i sin helhet från skala ett till fem och van der Veer sätter betyget noll.

Världsnaturfonden är alltså en intresseorganisation med en tydlig agenda och politiska mål som, enligt bland annat forskaren Camilla Nothhaft, utövar ett intensivt lobbyarbete. Men i inslaget framställs organisationen snarare som en oberoende domare lämpad att avgöra vilken klimatpolitik som är bäst.

Ser man i stället till den fråga som väljarna anser är den viktigaste för politikerna att komma till rätta med så hamna lag och ordning på första plats, därefter sjukvården följt av invandring och integration, detta enligt Novus undersökning för juni månad. Men någon genomgång av partiernas politik för att komma till rätta med den ökade otryggheten i landet finns inte med i SVT:s nyhetsinslag.

Johan Zachrisson Winberg är samma reporter som uppmanade tittarna att inte dammsuga, samt att äta kall mat, för att minska energiförbrukningen och därmed importen av el från kolkraftverk i Polen och Tyskland under några kalla dagar i februari 2021.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *