Trots Försäkringskassans kritik: Inga kritiska frågor om sjukförsäkringen

Granskning | september 10, 2021

I onsdags presenterade regeringen en rad förändringar i regelverket kring sjukförsäkringen och sjukpenningen som mjukar upp systemet. I rapporteringen kring förslagen ställs i princip inga kritiska frågor och urvalet av utomstående röster är påfallande ensidigt.

LÄS MER


Missvisande om "Sluta skjut"

Media | september 9, 2021

Metoden ”Sluta skjut” lyft fram som en framgångsrik metod för att stävja gängskjutningar. Men hur effektiv är metoden egentligen och hur rapporterar media om den?

LÄS MER


149 missade chanser att belysa Sveriges största utmaning

Granskning | september 8, 2021

Sveriges kanske största ekonomiska utmaning är att få unga och invandrare i jobb, men den frågan uppmärksammas sparsamt under augustis nyhetsrapportering. NMI fortsätter granskningen om hur ämnet bevakas i SVT, SR och DN. Trots att det givits många tillfällen att borra i frågorna saknas ambitionen, med ett undantag.

LÄS MER


Ingen närmare granskning av regeringsförslag

Granskning | september 7, 2021

Regeringen presenterar nästan dagligen olika delar ur den budget som ska läggas fram till riksdagen den 20 september. Sedan några år har det här sättet att portionera ut nyheter till medier under flera veckor före riksdagen får ta emot budgeten, blivit det normala. NMI:s genomgång visar att svåra frågor inte ställs i nyhetsrapporteringen om förslagen.

LÄS MER


Utebliven fakta om flygets återhämtning

Granskning | september 3, 2021

I rapporteringen om Brommautredningen talas det ibland om att flygtrafiken inte kommer att komma tillbaka till nivåerna före pandemin. Expertkällor bedömer dock saken tvärt om, även om osäkerheten är stor.

LÄS MER


Seminarium om DN:s skogsrapportering

Granskning | september 2, 2021

Hur skildras det svenska skogsbruket i en av Sveriges största dagstidningar? Detta har NMI undersökt i rapporten "DN:s granskning av skogsindustrin: Vad innehåller den och vad saknas?", som presenterades på ett seminarium.

LÄS MER


DN:s granskning av skogsindustrin

Rapport | september 1, 2021

Dagens Nyheter har i ett femtiotal artiklar ”granskat skogsindustrin”. NMI konstaterar i sin genomgång att DN:s rapportering, trots att den är omfattande, bortser från perspektiv som behövs för en helhetsförståelse av skogens roll i samhället. DN-journalisten svarar på en del av kritiken.

LÄS MER


Ensidig DN-granskning av skogsindustrin

Granskning | september 1, 2021

Dagens Nyheter har i ett femtiotal artiklar ”granskat skogsindustrin”. NMI konstaterar i sin genomgång att DN:s rapportering, trots att den är omfattande, bortser från perspektiv som behövs för en helhetsförståelse av skogens roll i samhället. DN-journalisten svarar på en del av kritiken.

LÄS MER


SR:s Kuba-rapportering saknar förklaring till problem

Granskning | augusti 27, 2021

Kuba är en politisk vattendelare, vilket gör public service-bevakningen av landet extra intressant. NMI:s sammanställning av SR:s inslag visar att Kubas politiska system ofta utelämnas ur problembeskrivningen.

LÄS MER


Replik: legitimt diskutera ramar för public service

Debatt | augusti 25, 2021

I en krönika i Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning och Katrineholms-Kuriren menar Åke Wredén att NMI angriper det fria ordet, bland annat genom att argumentera för tydligare ramar för public service-uppdraget. Mats Olin svarar i en replik.

LÄS MER


Fördelningsperspektiv dominerar i public service

Debatt | augusti 25, 2021

Vänsterlutande fördelningsperspektiv har dominerat public service-mediernas rapportering om värnskatten. Det finns därför goda skäl att ifrågasätta om SR och SVT lever upp till kraven på opartisk och saklig journalistik, skriver NMI i Smedjan.

LÄS MER


Seminarium om journalistiken om skogsbruket den 1 september

Granskning | augusti 23, 2021

Hur har Dagens Nyheter och andra medier skildrat det svenska skogsbruket? Varför ser journalistiken ut som den gör? Det är frågor för ett digitalt NMI-seminarium den 1 september.

LÄS MER


MO godkänner grundlösa beskyllningar

Media | augusti 23, 2021

För första gången kan NMI granska en bedömning av den nytillträdda Medieombudsmannen (MO) Caspar Opitz. Det handlar om en anmälan mot Upsala Nya Tidning (UNT). MO bedömer att UNT inte har brutit mot god publicistisk sed i granskningen ”Extraknäck för miljoner” men Opitz resonemang haltar.

LÄS MER


1 2 3 26