Efterfrågad information offentliggörs i MO:s årsberättelse

Media | februari 25, 2021

Den första årsberättelsen från Medieombudsmannen (MO) och Mediernas Etiknämnd (ME) kom igår och för första gången presenteras statistik på anmälningsgrunderna. Det kan ses som ett steg i riktning mot ett mer transparent medieetiskt system, något som Näringslivets medieinstitut (NMI) har varit med och påverkat.

LÄS MER


Stärkt yttrandefrihet väntas på Facebooks plattformar

Granskning | februari 11, 2021

Facebooks nyinrättade högsta domstol – Tillsynsrådet – har fattat sina fem första beslut. Facebook kritiseras dels för att i för hög grad begränsa yttrandefriheten, dels för att användarvillkoren är för otydligt formulerade och rådet efterfrågar även ökad transparens i Facebooks bedömningar.

LÄS MER


Polen visar risken med starkt public service

Debatt | februari 10, 2021

"I debatten nämns ofta vikten av ett fortsatt starkt public service som står fritt från politiskt inflytande för att undvika en liknande utveckling som i Polen. Men erfarenheten från Polen vittnar snarare om riskerna med ett allt för dominerande public service och insikten om att statligt finansierade verksamheter riskerar politisk påverkan.", skriver NMI i Aftonbladet.

LÄS MER


SR och SVT har nytta av praxissamlingar

Media | februari 5, 2021

Public servicebolagen ser ett stort värde i praxissamlingarna som granskningsnämnden ger ut och efterfrågar en mer regelbunden utgivning av samlingarna. Något liknande finns dock inte i det självreglerande systemet eftersom praxis inte används i deras prövningar.

LÄS MER


Missvisande i Ekot om aktieutdelningar

Granskning | januari 26, 2021

Sveriges Radio korrigerade sin egen rapportering om Sandviks utdelning och menade att den var "ofullständig". Även den rättade versionen var missvisande.

LÄS MER


Godtycklig prövning av medieetiken i Mediernas Etiknämnd

Debatt | januari 25, 2021

Mediernas Etiknämnd (MEN) tillämpar ingen praxis i sina prövningar vilket innebär en oförutsägbarhet i utfallen, dessutom sker prövningarna utan insyn där endast MEN:s sammanfattning av ärendena offentliggörs. Det skriver NMI i ett debattinlägg i Dagens Juridik.

LÄS MER


Granskningsnämnden ger företag bättre skydd

Media | januari 25, 2021

Ett missvisande inslag om ett företag fälldes i granskningsnämnden för bristande saklighet, men liknande ärenden passerar prövning i Mediernas Etiknämnd utan kritik. 

LÄS MER


Avgående MO: Metoo viktigaste medieetiska händelsen senaste åren

Media | januari 21, 2021

I en intervju med avgående Medieombudsmannen Ola Sigvardsson summeras tio år i allmänhetens tjänst. Att inkludera nya medier, även ”alternativa”, i det medieetiska systemet ska göra dem medieetiskt väluppfostrade.

LÄS MER


Caspar Opitz ny MO: två medieetiska situationer som han hanterat

Granskning | januari 21, 2021

Caspar Opitz blir ny Medieombudsman. NMI har tidigare vid ett par tillfällen granskat honom i rollen som redaktionschef på Dagens Nyheter. Han har själv skrivit en artikel som fälldes i Mediernas Etiknämnd för ett knappt år sedan.

LÄS MER


Finland begränsar Yles textnyheter på nätet

Nyheter | december 18, 2020

Finlands regering föreslår begränsningar i hur landets public service-bolag presenterar textbaserade nyheter på nätet. Ett steg i rätt riktning, enligt de privata tidningshusen, som protesterat emot att behöva möta den skattefinansierade konkurrensen från Yle.

LÄS MER


Expressen bemöter Lennart Bengtssons kritik

Granskning | december 18, 2020

Näringslivets medieinstitut (NMI) har nyligen publicerat en intervju med Lennart Bengtsson, en av världens mest meriterade klimatforskare, som gav sin bild av klimatjournalistiken. I intervjun riktar Bengtsson kritik mot Expressen som porträtterat honom som klimatskeptiker i en publicering från 2019.

LÄS MER


Är klimatjournalistiken aktivistisk?

Granskning | december 16, 2020

Är klimatjournalistiken aktivistisk? Frågan har varit ämne för två av Publicistklubbens paneldebatter de senaste två åren, och svaret på frågan var i båda fallen – NEJ. Men Sveriges kanske mest meriterade klimatforskare har en annan bild.

LÄS MER


Kritiskt och okritiskt i Sveriges Radio om coronaundersökningar

Granskning | december 15, 2020

Sveriges Radios rapportering om coronaundersökningar från Kommunal och Vårdföretagarna visar prov på både kritisk, påläst journalistik och det motsatta. Frågan är om Ekots checklista med kvalitetskrav på undersökningar fokuserar på rätt saker.  

LÄS MER


1 2 3 22