TT ser över rutiner efter felaktig vinstnyhet

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | oktober 15, 2017
TT:s redaktionschef Daniel Kjellberg medger att systemet med rättelser inte fungerar tillräckligt bra och lovar att se över rutinerna. En felaktigt presenterad nyhet i Dagens Industri fick TT att dra tillbaka sin notis och konstatera att gymnasieminister Anna Ekström uttalat sig på felaktiga premisser.

LÄS MER

Tänk om mångfalden i SVT kunde bli mindre ensidig

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | juni 22, 2017
Nyligen blossade en debatt upp om mångfalden på SVT. Det handlade som vanligt om vem som syns i rutan och inte om själva innehållet i vad som sägs eller visas.

LÄS MER

Mats Olin: Är den fackliga makten ett journalistiskt tabu?

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 16, 2017
Det nya avtalet inom industrin innehåller en låglönesatsning, har många medier berättat. Att de som har de lägsta lönerna får extra påökt beskrevs som en seger för de fackliga organisationerna och en eftergift från arbetsgivarnas sida.

LÄS MER

Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 20, 2016
Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.

LÄS MER

Staten ska värna spelreglerna och begränsa public service-uppdraget

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 14, 2016
Nordicom Informations temanummer JOURNALISTIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR innehåller ett tjugotal texter om den förändrade mediemarknaden och de ekonomiska utmaningar som den medför.

LÄS MER