Mats Olin: Är den fackliga makten ett journalistiskt tabu?

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 16, 2017
Det nya avtalet inom industrin innehåller en låglönesatsning, har många medier berättat. Att de som har de lägsta lönerna får extra påökt beskrevs som en seger för de fackliga organisationerna och en eftergift från arbetsgivarnas sida.

LÄS MER

Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 20, 2016
Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.

LÄS MER

Staten ska värna spelreglerna och begränsa public service-uppdraget

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 14, 2016
Nordicom Informations temanummer JOURNALISTIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR innehåller ett tjugotal texter om den förändrade mediemarknaden och de ekonomiska utmaningar som den medför.

LÄS MER

Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | april 13, 2016
Timbro Medieinstitut undersökte åtta friande beslut i Granskningsnämnden.

LÄS MER

Lägg ner Granskningsnämnden för radio och tv

Av: Mats Olin | Debatt | Inga kommentarer | mars 21, 2016
Efter att ha undersökt hur Granskningsnämnden för radio och tv bedömer kravet på saklighet i Sveriges Radio och SVT kommer Mats Olin till slutsatsen att den borde läggas ner.

LÄS MER