Före detta politiker: ”Fällningen var viktig för mig”

Av: Redaktionen | Debatt | November 28, 2013 | Inga kommentarer
Vad betyder egentligen Pressens Opinionsnämnds fällningar i praktiken? TMI belyser frågan genom att titta närmare på flera olika fällningar, i dag om en före detta politiker som tycker fällningen är viktig.
> Läs artikeln

Seminarium om medier och partiskheten

Av: Redaktionen | Debatt | November 26, 2013 | Inga kommentarer
Utgångspunkten för mycket av den svenska forskningen om medier i valrörelser är hur partierna och partiernas företrädare behandlas. Men det kan vara väl så intressant att studera hur sakfrågor skildras. Den aspekten diskuterades i dag under ett lunchseminarium som arrangerades av Timbro Medieinstitut. Panelen bestod av Jesper Strömbäck, professor i journalistik, Fredrik Furtenbach, Sveriges Radio Ekots inrikeschef, Mona Sahlin, före detta partiledare för Socialdemokraterna och Timbro Medieinstituts chef Mats Olin.
> Läs artikeln

Tidningen Chef försvarar hårda ord

Av: Mats Olin | Debatt | November 13, 2013 | Inga kommentarer
I juni publicerade tidningen Chef, som ägs av den fackliga organisationen Ledarna, förödande kritik av vd:n för börsbolaget Poolia. Hon fick det sämsta resultatet i ”chefstestet” någonsin och anonyma medarbetare kritiserade henne i mycket hårda ordalag.
> Läs artikeln

Svt pekar felaktigt ut skolor som lagbrytare

Av: Redaktionen | Debatt | Oktober 29, 2013 | Inga kommentarer
Rapport meddelade i söndags att ”4 av 10 friskolor bryter mot lagen” eftersom de inte lämnat elevernas betygsuppgifter till kommunen för arkivering. Uppgifterna kom enligt Rapport från Dagens Arena, som finansieras bland annat av en rad fackliga organisationer som LO och Kommunal.
> Läs artikeln

Felaktig bild av forskning om äldreomsorg i SVT

Av: Redaktionen | Debatt | Oktober 17, 2013 | Inga kommentarer
Ibland kan det vara väldigt informativt att kontrollera mediers källmaterial. Som i går när Svt Östnytt rapporterade att en forskare dömer ut privat äldreomsorg. I inslaget där forskaren Marta Szebeheley intervjuas sägs bland annat: ”Det finns fler områden där framförallt de stora privata bolagen inte lever upp till de äldres kvalitetskrav.” ”Argumentet för valfrihet att den får sämre verksamheter att försvinna när de gamla röstar med fötterna fungerar inte här.” ”Forskarrapportens slutsats är att marknadslösningar inte fungerar inom äldreomsorg.”
> Läs artikeln