Uppdrag Granskning blandar ihop uppgifter och bygger ogrundade slutsatser

Av: Redaktionen | Debatt | December 18, 2013 | Inga kommentarer
Uppdrag Granskning den 9 oktober handlade om att Trafikverket mörkat att det varit halt på E4, vilket kunde förklara trafikolyckor. Programmet handlade i huvudsak om en dödsolycka och en allvarlig olycka sommaren 2012. Längs samma vägsträckning inträffade under samma tidsperiod ytterligare två olyckor, men de beskrivs inte närmare i programmet. Vid de båda aktuella olycksplatserna genomfördes mätningar av friktionen, både i körbanans hjulspår och på skarven mellan vänster och höger körfält.
> Läs artikeln

Debatt om TMI på Publicistklubben

Av: Redaktionen | Debatt | December 10, 2013 | Inga kommentarer
I går deltog Timbro Medieinstituts chef Mats Olin i Publicistklubbens debatt med rubriken Timbro och pr-konsulter – nyttiga motkrafter eller journalistikens förpestare? SVT-reportern Kristina Lagerström har fått flera av sina inslag granskade av TMI och är kritisk till verksamheten.
> Läs artikeln

Mediegranskning med tydlig agenda

Av: Redaktionen | Debatt | December 2, 2013 | Inga kommentarer
Dagens Arena menar idag att Timbro Medieinstitut ägnar sig åt ideologisk krishantering. Det kan väl hända, någon gång. Vi försöker dock alltid vara tydliga med vår agenda: vi är inte journalister, vi vill bilda opinion. Och vi tycker att medier ibland brister i att tydliggöra olika källors agendor.   
> Läs artikeln

Före detta politiker: ”Fällningen var viktig för mig”

Av: Redaktionen | Debatt | November 28, 2013 | Inga kommentarer
Vad betyder egentligen Pressens Opinionsnämnds fällningar i praktiken? TMI belyser frågan genom att titta närmare på flera olika fällningar, i dag om en före detta politiker som tycker fällningen är viktig.
> Läs artikeln

Seminarium om medier och partiskheten

Av: Redaktionen | Debatt | November 26, 2013 | Inga kommentarer
Utgångspunkten för mycket av den svenska forskningen om medier i valrörelser är hur partierna och partiernas företrädare behandlas. Men det kan vara väl så intressant att studera hur sakfrågor skildras. Den aspekten diskuterades i dag under ett lunchseminarium som arrangerades av Timbro Medieinstitut. Panelen bestod av Jesper Strömbäck, professor i journalistik, Fredrik Furtenbach, Sveriges Radio Ekots inrikeschef, Mona Sahlin, före detta partiledare för Socialdemokraterna och Timbro Medieinstituts chef Mats Olin.
> Läs artikeln