Experten: ”Att investera i vindkraft är inte att vara självförsörjande”

Sveriges Radio hävdar att bageriet Polarbröd är självförsörjande på el eftersom man investerat i vindkraft i ett annat elområde. "Inte en korrekt beskrivning av hur elsystemet fungerar", säger en branschexpert.

 

I ett inslag i Sveriges Radios samhällsprogram Godmorgon världen hävdas att företaget och bageriet Polarbröd är självförsörjande på el.

”Anledningen till att jag åker till Älvsbyn är att jag hört talas om att bageriet är självförsörjande på el”, uppger SR:s reporter.

Polarbröds vd Karin Bodin uppger att:

”Vi är mer än självförsörjande på el tack vare att vi har 5 vindkraftverk som förser nätet med mer energi än vad vi förbrukar i nätet”.

Men det framkommer snart i inslaget att Polarbröd inte är självförsörjande utan att det handlar om ett finansiellt upplägg.

”Företaget började sätta upp egna vindkraftverk för 9 år sedan. Inte i Norrbotten men i Dalarna i elprisområde 3.  Bolaget köper alltså el i de billigare elprisområdena 1 och 2 och säljer el i de dyrare elprisområdet 3”, uppger reportern.

Anton Steen är ansvarig för Public Affairs på Fortum, Han menar att det är bra att enskilda företag är med och investerar i elproduktion, men att man måste skilja på en finansiell investering och den fysiska leveransen av el. Att säga att Polarbröd är självförsörjande på el ger en felaktig bild, menar han.

– Det behövs mer fossilfri el i alla delar av landet. Men att framställa det som att ett företag blir självförsörjande för att man har investerat i vindkraft, i en annan del av landet, som över året producerar lika mycket el som man själv förbrukar ger tyvärr inte en korrekt beskrivning av hur elsystemet fungerar, säger han.

I inslaget jämförs Polarbröd med bageriet Pågen som har sin fabrik lokaliserad i Malmö i elområde 4 som är det dyraste elområdet.

”På Polarbröd i Älvsbyn säger man att man är självförsörjande på el och mer därtill. Vad säger du om det?, frågar SR: s reporter.

”Det är bara att gratulera Polargruppen att man investerat i energiproduktion i prisområde 3 och sedan producerar i prisområde 1”, svarar Pågens vd Anders Carlsson Jerndal.

I det sammanhanget kan det vara värt att nämna att Pågen inte har möjlighet att investera i vindkraftverk för att på så sätt jämna ut energikostnaderna eftersom företaget måste köpa sin el i elområde 4.

NMI har tidigare visat att medier inte rapporterat korrekt om begreppet ”självförsörjande”. I en artikel i Dagens Nyheter som publicerades i maj skrev man till exempel att ön Samsø mellan Jylland och Själland i Danmark är helt självförsörjande på el från vindkraft.

”Tysklands finansminister har till och med sagt att förnybar energi är ”frihetens energi”. Om det stämmer så skulle Samsø kunna kalla sig ”frihetens ö”. Sedan tio år är ön helt självförsörjande på förnybar el från vindkraft”, skrev DN.

Samsøs tekniska chef uppgav dock i ett mejl till NMI att man är helt beroende av att vara uppkopplade på Danmarks nationella elsystem. Danmark har ett stort importbehov av el på årlig basis.

”Samsø er forbundet til fastlandet med 2 søkabler, hvilket sikrer at Samsø kan eksportere ”grøn energi”. De dage hvor der ikke blæser, så er Samsø selvfølgelig afhængig af energi/strøm fra fastlandet”.

Med detta resonemang skulle Sverige kunna kallas självförsörjande eftersom landet exporterar mer el än det förbrukar på helåret. Men det finns dagar när Sveriges elproduktion inte räcker till och är beroende av import.

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Per Fahlén skriver:

    Den här frågeställningen var uppe redan 2018 och då uttryckte konsumentverket följande uppfattning: ”Det andra ärendet gäller företaget Polarbröd AB som på sina brödförpackningar uppger att brödet är Bakat med egen vindkraft (Dnr 2017/1098). Som grund för detta påstående skriver bolaget på sin hemsida att det investerat i fyra egna vindkraftverk som producerar minst lika mycket el som bagerierna förbrukar. Företaget uppger emellertid samtidigt att det inte kan garantera att den el som förbrukas vid bakningen kommer från de egna vindkraftverken! KO anser att en konsument ändock får uppfattningen att brödet är bakat med el från vindkraft som produceras av företagets egna verk. Detta är felaktigt och marknadsföringen är därför vilseledande.”
    Jag anmälde 2016 ett antal elhandelsbolag för vilseledande marknadsföring av sol- och vindkraft med begrepp som ”klimatsmart”, ”grönt”, ”förnybart”, ”hållbart” m.m. Dessa begrepp är odefinierade och overifierade och bara ägnade att vilseleda. Efter två års mejlväxling beslöt konsumentverket att lägga ner ärendet med motiveringen att kostnader och miljökonsekvenser från elproduktion saknar konsumentintresse (myndigheten har i sin instruktion att stötta sol- och vindkraft). Jag JO-anmälde då myndigheten, eftersom man inte följde konsumentlagstiftningen och sedan 2021 har myndigheten utfärdat nya riktlinjer som förbjuder marknadsföring av el med ovanstående begrepp.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *