Mediemyt: val mellan kärnkraft och vindkraft

Ett vanligt medialt narrativ är att vi måste välja mellan kärnkraft och vindkraft. Men det är här en konstgjord konflikt och ett val som inte finns, menar elsystemexperter.

 

Medier älskar enkla konflikter där två tydliga alternativ kan ställas mot varandra. När det gäller energipolitiken är det kärnkraften och vindkraften som ganska ofta beskrivs som två motpoler som man måste välja mellan. Det kan te sig så här:

”Batteri-vd: Satsa på vindkraft – kärnkraft tar för lång tid” (Sveriges Radio)

”Kärnkraft mot vindkraft i en debatt om energi” (SVT)

”Forskaren: Så många vindkraftverk behövs för att ersätta kärnkraften” (Sveriges Radio)

Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson kritiserar den nya regeringens fokus på kärnkraft i stället för vindkraft. (Dagens Nyheter)

”Klimat- och energiexperten: Kärnkraft är inte lösningen…. Där ser vi att det är vindkraften och förnybar energi som kan skala upp snabbast.” (SVT)

”Den ena är självförsörjande på vindkraft. Det andra anklagar regeringen för att montera ner kärnkraften.” (Svenska Dagbladet)

”Professorn: Kärnkraft inte lösningen nu – prioritera vindkraft” (Sveriges Radio)

”– Att omedelbart spara energi, snabbast möjligt bygga ut vindkraft och att försöka hjälpa Europa, inte minst kommande vinter, ser jag som huvudpunkter i en ansvarsfull energipolitik. Att tala om att vi ska bygga kärnkraft om fem år och se det som den stora lösningen tycker jag är en stor bluff.” (Dagens Nyheter)

Ett vanligt narrativ är alltså att eftersom kärnkraft tar lång tid att bygga så borde vi satsa på vindkraft i stället. Konfliktdimensionen var vanlig i valrörelsen men används fortfarande, visar exemplen.

Men det är här en konstgjord konflikt och ett val som inte finns, menar elsystemexperter. För att klara målen om elektrifieringen kommer vi att behöva både mer kärnkraft och vindkraft.

I Svenskt Näringslivs scenarioanalys om framtidens energisystem behövs både mer kärnkraft och vindkraft:

”Den mycket kortfattade sammanfattningen av analysens resultat är att det kostnadsoptimala framtida teknikneutrala elsystemet på årsproduktionsbasis år 2045 består i huvudsak av: 1/3 bibehållen vattenkraft, 1/3 vindkraft samt 1/3 bibehållen och ny kärnkraft.

Den största skillnaden från nuvarande elsystem är alltså en växande andel vindkraft och en mer begränsad ökning av mängden kärnkraft.”

Svenska kraftnät understryker i sin senaste Systemutvecklingsplan att mer planerbar produktion är en förutsättning för den fortsatta utbyggnaden av vindkraft och för elsystemets driftsäkerhet.

Dessutom tar även vindkraften lång tid att bygga. Branschorganisationen Svensk Vindenergi uppskattar att prövningstiden för vindkraft ofta överstiger 10 år från samråd till miljötillstånd.

Det finns också många exempel mot motsatsen där det uttryckligen sägs i nyhetsrapporteringen att både mer kärnkraft och vindkraft kommer att behövas i elsystemet.

***

Tidigare avslöjade mediemyter:

Kärnkraften spelar ingen roll för tysk energiomställning

Sverige har ingen elbrist

Kraftbolagen exporterar el för att få mer betalt

Regioner självförsörjande på el

Vindkraften går snabbt att bygga ut

”Sverigepriser” sänker elkostnaderna

 ***

Foto: Marabu

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *