Nog lutar det, SVT och SR

Public service hävdar ofta att journalisternas åsikter inte påverkar nyhetsrapporteringen. Men journalister är inga maskiner, och tittar man på helhetsbilden av SVT:s och SR:s produktion blir det tydligt att de problemformuleringar som är typiska för public service-kanalerna påfallande ofta sammanfaller med de problemformuleringar som är typiskt ”vänster”, skriver Mats Olin på Smedjan.

 
Skärmklipp

”Företag och marknader är i public services värld i regel problematiska objekt, eller möjligen bara ointressanta samhällsföreteelser. Det skulle kunna förklaras av det som en chefredaktör vid ett tillfälle konstaterade: ”få blir journalister för att de brinner för ekonomi”. Det skulle också kunna förklaras av att en hel del journalister i företag och entreprenörer mest ser busar och onyttiga girigbukar. Ungefär som Vänsterpartiet eller den vänstra delen av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet.”, skriver han.

 

Källmaterialet

Friskolor: https://naringslivets-medieinstitut.se/wp-content/uploads/2013/09/rapportfriskolor2015slutversion.pdf

Bostadsbristen: https://timbro.se/allmant/medierna-bostadsbristen-och-hyresregleringen/attachment/medierna-bostadsbristen-hyresregleringen/

Företagande: https://naringslivets-medieinstitut.se/ingen-systematiskt-utvardering-pa-sveriges-radio/

Arbetslöshet: https://naringslivets-medieinstitut.se/wp-content/uploads/2018/05/arbetsl%C3%B6shet-i-Sveriges-Radio-2013.doc

Visstidsanställningar: https://naringslivets-medieinstitut.se/wp-content/uploads/2018/05/perspektivensomforsvannfinalvers-TMI-feb-2015.pdf

Naturskyddsföreningen: https://naringslivets-medieinstitut.se/wp-content/uploads/2015/07/mediers_gullegrisar_juli-2015-1.pdf

Venezuela: https://naringslivets-medieinstitut.se/wp-content/uploads/2018/12/NMI-Rapport-Venezuela.pdf

Ekonomirapportering (SVT): https://timbro.se/allmant/ett-ar-med-svts-ekonomijournalistik/

Lägstalöner/”enkla jobb”: https://www.arbetsmarknadsnytt.se/bilder_och_dokument/har_702709.html/BINARY/H%C3%A4r

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *