SR: ”Vi sköter vårt uppdrag”

Häromdagen publicerade NMI den andra delen i granskningen ”Public service: en bastion för vänsterliberaler?” där vi granskar beslut för partiskhet i granskningsnämnden. Nu kommenterar SVT och SR rapporten.

 
Claes Bertilson

Rapporten tog bland annat upp av Expressen under måndagen (30/9), och kan laddas ned här.

                        SR:s presschef Claes Bertilson. Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio

SVT:s strategichef Albert Svanberg skriver i ett mejl att det är intressant att lära av kritiserade fall i granskningsnämnden men att det samtidigt är orimligt att dra några övergripande slutsatser av materialet eftersom det representerar en så liten del av den totala sändningstiden. I denna del kritiserar han NMI för att dra för långtgående slutsatser.

Även i en sammanslagning mellan fällningar och kritiska beslut – där 25 granskade inslag av 46 politiskt partiska inslag bedömts som GAL – menar Svanberg att materialet är för litet.

Samtidigt erkänner Svanberg att SVT har erfarenhet av höger-vänster medan man fortfarande håller på att lära sig hantera GAL-TAN-skalan, som kan beskrivas som motsättningen mellan frihetliga och konservativa värderingar.

– Det kan vara en förklaring till att det sker något fler misstag där, skriver Svanberg, samtidigt som han menar att SVT blir allt bättre på även denna dimension.

            SVT:s t.f. strategichef Albert Svanberg. Foto: SVT

Sveriges Radios presschef Claes Bertilson intar en mer kritisk position och kritiserar metodiken i rapporten. Han menar att NMI felaktigt har slagit ihop tre olika bolag genom att väga samman resultatet från SR, SVT och UR. Han menar också att det inte är möjligt att placera in de granskade inslagen på en GAL-TAN-skala eftersom detta är en ”subjektiv bedömning”.

Bertilson menar vidare likt SVT att materialet är för litet för att kunna dra några slutsatser av granskningsnämndens bedömningar. Samtidigt hävdar han att det begränsade antalet fällningar och kritiska beslut under en period när SR sänt över en miljon timmar radio just visar att Sveriges Radio sköter sig bra.

– Mot den bakgrunden kan man snarast dra slutsatsen att vi sköter vårt uppdrag att rapportera opartiskt och sakligt, skriver Bertilson.

På frågan hur SVT och SR kommer att arbeta framöver för att undvika politisk partiskhet svarar både Svanberg och Bertilson att man arbetar kontinuerligt för att följa upp opartiskheten.

– Vi följer upp varje fällning med berörd redaktion för att analysera vad som hänt och varför och vilka lärdomar som finns att dra, säger Svanberg.

Rapportförfattaren Carl-Vincent Reimers välkomnar en diskussion av vilka slutsatser som är rimliga att dra av materialet, och instämmer med SVT och SR att materialet är litet i förhållande till det totala utbudet i public service. Han ifrågasätter dock att granskningsnämnden bedömningar över tid inte skulle ge en indikation om hur opartiskhetskravet efterlevs.

– I det här fallet har granskningen av samtliga fällningar och kritiska beslut visat på en lutning åt ett visst politiskt håll, nämligen GAL och i mindre grad vänster. Att inte se mönstret i det är att stoppa huvudet i sanden, säger Reimers.

Han menar också att Sveriges Radio brister i sin argumentation.

– Sveriges Radio intar en ologisk position: Å ena sidan menar man att det inte gå att dra några slutsatser av de fällningar och kritiska beslut som NMI granskat. Å andra sidan gör man just det när man säger att materialet visar att man sköter sitt uppdrag att rapportera opartiskt. Det är en argumentation som inte går ihop, avslutar Reimers.

Lyssna också till NMI-podden där rapporten kommenteras av Svenska Dagbladets ledarskribent, och f.d. ledamoten i granskningsnämnden, Susanna Popova. (Lyssna på podbean.se).Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *