SVT-kampanj ”ingen kampanj”

I SVT:s humorsatsning Svenska Nyheter från den 4 oktober spreds ett tydligt politiskt budskap om att tandvården bör ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård, och avslutades med en uppmaning till en politisk kampanj för att genomdriva förändringen.

 
SVT kampanj är ingen kampanj

– Vi driver ingen politisk kampanj men vi drar det till sin spets, det är en del av satiren. Det vi erbjuder är ett verktyg som erbjuder väljare att kontakta riksdagsmännen, säger Ebba Adielsson ansvarig utgivare för Svenska Nyheter till NMI.

Ni skrev ju själva ”dela kampanjen på sociala medier”

– Men uppmaningen var att vi har ett verktyg som tittare kan använda sig av för att kontakta riksdagsmännen i frågan.

Under inslagets 12 minuter beskrev programledaren hur det befintliga tandvårdssystemet är en klassfråga. Programmet gjorde även en sammanställning av riksdagspartiernas åsikter i frågan och då beskrevs att det råder en tydlig majoritet i riksdagen för att inkludera tandvården i den övriga hälso- och sjukvården, med undantaget av två partier – ”Centerpartiet och Moderaterna tycker att det är bra som de är, de skiter i din mun”.

Anledningen till att tandvården inte är en del av högkostnadsskyddet trots majoriteten i riksdagen, förklarades med argumentet ”Riksdagens politiker tycker helt enkelt inte att det är värt att lägga 25 promille [25 miljarder] av budgeten på fattiga folk i förorten och lågutbildade”.

I musikvideon som Svenska Nyheter producerade sades bland annat att man ska ”strypa privattandläkarna med tandtråd” samt ”nocka dem [privattandläkarna] så tänderna hamnar utanför kroppen”.

Programmet avslutades med en uppmaning att delta i en politisk kampanj för att påverka politikerna till att inkludera tandvården i högkostnadsskyddet. Svenska Nyheter har i anslutning till inslaget skapat en sajt med frågan ”Tycker du att tänderna är en del av kroppen?” där den som trycker ”Ja” kommer till ett formulär för att fylla i sitt namn. För varje person som fyller i och skickar formuläret sänds ett standardbrev ut till alla parlamentariker i riksdagen, vilka representerar partier som har uttryckt en önskan att förändra systemet. I standardbrevet står bland annat ”Jag tycker att tandvården borde ingå i den vanliga, offentligt finansierade sjukvården.”

SVT är ett public servicebolag och har därmed ett krav på sig att vara opartiskt, vilket bland annat innebär att en programledare inte får ta ställning i en kontroversiell fråga. Ändå gör alltså SVT:s humorprogram ett inslag som inte bara lyfter fram frågan om tandvård på ett ensidigt sätt, utan dessutom startar SVT en kampanj för att uppmana politiker att inkludera tandvården i den offentligt finansierade sjukvården.

Så, satir i public service får bryta mot opartiskhet?

– Vi bryter inte mot opartiskhet. Granskningsnämnden har en tydlig praxis att kraven på opartiskhet och saklighet är lägre när det gäller satir.

Drog ni det för långt den här gången?

– Nej, det tycker jag inte att vi gjorde. Detta var inom satirens gränser.

Ni säger bland annat att man bör strypa privata tandläkare med tandtråd. Vad tycker du om det uttalandet?

– Vi är övertygade om att publiken fattar att musikvideon är ett tillspetsat skämt där vi använder rappvideons estetik.

Hur tror du att privata tandläkare uppfattar det budskapet?

– Jag beklagar om det är någon som tagit illa vid sig. Men som sagt, det är ett satirprogram där vi driver friskt och vi håller oss inom ramen.

Finns det någon gräns på hur SVT får uttrycka sig i satir?

– Det finns säkert en gräns och då kan man anmäla till granskningsnämnden.

Tror du inte att de som tittar upplever inslaget som en politisk kampanj trots att det är satir?

– Vi driver inte en politisk kampanj. Vi driver med olika politiska och aktuella frågor som man gör i ett satirprogram, säger Ebba Adielsson till NMI.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *