Dansk livboj till Radio24syv

Den danska radiokanalen Radio24syv, som sedan i mars har varit nedläggningshotad, ser nu ut att kunna få fortsätta i en ny form. Detta sedan ett nytt besked från Danmarks socialdemokratiska regering.

 
Trygg-hansa_life_buoy

Näringslivets medieinstitut (NMI) har tidigare skrivit om Radio24syv, som startades 2010 som ett initiativ av den dåvarande borgerliga danska regeringen. Syftet med kanalen, som ägs av mediebolagen Berlingske Media och People Group, var att öka pluralismen och förnyelsearbetet i dansk public service. Kanalen har därmed en annan ägare än statliga Danmarks Radio (DR), men finansieras av skattepengar, något som gör kanalen världsunik.

      Foto: Francois Polito

En av kanalens mest populära produktioner är satirprogrammet ”Den korte Radioavis” som vunnit pris för Danmarks bästa radiosatir tre år i rad. Kanalen producerar också dokumentärer, kulturprogram, debattprogram med mera.

2018 beslutade de danska regeringspartierna att ändra i det mediepolitiska avtal som reglerar Radio24syv, och be kanalen flytta – först femtio, men sedan sjuttio procent – av redaktionen till Jylland. Syftet var att öka den regionala bredden i public service. Kravet, som kom från Dansk Folkeparti, avvisades i mars 2019 av Radio24syvs koncernledning som svarade att man i stället väljer att stänga kanalen efter 8 års verksamhet.

Beslutet om att politiskt styra den geografiska platsen för en radiokanals redaktion fick Radio24syvs kanalchef Mads Brügger att kalla beslutet för ”maktmissbruk och politiska trakasserier”.

Läs NMI:s intervju med Mads Brügger här.

Trots beskedet om nedläggning verkar det nu dock som att en möjlighet till fortsättning finns inom räckhåll. Nedläggningsbeslutet väckte nämligen stor besvikelse bland danskarna som genom Radio24syv fått en kanal som vågat utmana och provocera med skarp satir och fördjupande samhällsprogram.

Kort innan statsminister Lars Lökke Rasmussen utlyste nyval i Danmark beslutade regeringen att föreslå en ny modell med en ny upphandlad digital DAB-kanal inom ramen för public service. DAB är det digitala sändningssystem för radio som existerar parallellt med det vanliga FM-nätet. Förslaget stöttas även av den nya socialdemokratiskt ledda regeringskoalitionen och 15 augusti meddelade Radio24syv att de kommer lägga ett anbud i upphandlingen för den nya digitalkanalen.

Det faktum att även de danska Socialdemokraterna vill rädda kvar Radio24syv visar vilken påverkan kanalen har haft på det danska medielandskapet. Den startades som ett initiativ av Konservative Folkeparti för att konkurrensutsätta public service men dess framgång är i dag så påtaglig att även vänstern slåss för dess överlevnad. I en kommentar till tidningen Berlingske berömmer den danske kulturministern, Joy Mogensen (S), Radio24syv för att ha bidragit till förnyelse av hur radio görs i Danmark.

Om Radio24syv vinner upphandlingen för den nya digitalkanalen innebär det en garanti för fortsatt finansiering på 70 miljoner danska kronor årligen i fyra års tid. Därefter behövs ett nytt mediepolitiskt avtal. För Danmark innebär det ytterligare fyra år av att Radio24syv kan fortsätta med det man åstadkommit och fortsätta att agera en blåslampa på det gamla public service-bolaget Danmarks Radio.

Samtidigt har en sammanslutning av några regionala mediebolag från Fyn och Jylland vunnit upphandlingen för Radio24syvs gamla kanalplats på FM 4, som kommer att driva kanalen vidare från Århus i enlighet med det nya mediepolitiska avtalet. Danmark kommer därmed inte bara få en, utan två, upphandlade radiokanaler som drivs med offentliga medel.

Den politiska processen för den nya DAB-kanalen har samtidigt kritiserats. Ursprungligen var kanalen tänkt att ha musikprofil, något som bland annat har intresserat radiobolaget Heartbeats. När det sedan blev klart att Radio24syv inte ville fortsätta med FM-radio från Jylland ändrade regeringen inriktningen för den nya DAB-kanalen till en talradio, enligt flera aktörer i Danmark ett sätt för regeringen att skräddarsy en ny kanal för Radio24syv. Det ställer relevanta frågor om hur en statlig upphandling bör genomföras för att garantera en så fri och rättvis konkurrenssituation som möjligt.

Fram till den 20 september är det fortfarande möjligt för andra aktörer att lägga anbud på den nya DAB-kanalen. 22 oktober beslutar danska Radio- och TV-styrelsen om vinnaren för upphandlingen.

 

Läs mer i dansk media:

https://piopio.dk/ny-dab-kanal-skraeddersyet-til-radio24syv

https://www.berlingske.dk/politik/roedt-flertal-vil-stoppe-dr-besparelser-og-hjaelpe-radio24syv

https://www.berlingske.dk/politik/ny-regering-slukker-radio24syvs-fm-haab

https://www.berlingske.dk/kultur/mads-brugger-kalder-forloebet-med-lukningen-af-radio24syv-for-magtmisbrug

https://www.altinget.dk/artikel/radio24syv-vil-soege-ny-dab-kanal-andet-medie-siger-allerede-nu-tillykke

https://m.mediawatch.dk/article/11553837

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *