Miljörörelsen särbehandlas i SVT

Näringslivets medieinstitut har under det senaste halvåret rapporterat om fyra tillfällen då SVT missat att redovisa relevant information eller spridit en missvisande bild av personer som medverkat eller omnämnts i inslag. Gemensamt för dessa är att det handlat om miljöfrågor.

 
Foto Markus Spiske från Unsplash.

Vid tre av dessa tillfällen har SVT missat att redogöra för de medverkandes relevanta klimatengagemang och i stället endast omnämnt den medverkande som expert, forskare eller journalist. I det fjärde fallet beskrev SVT däremot en forskare som uppmärksammade fel i SVT:s dokumentär Slaget om skogen som ”lobbyist”.

I januari sände SVT vetenskap ett inslag om forskning som visar att utsläpp av plaster och kemikalier ökat kraftigt. I inslaget intervjuades Linn Persson, forskare och medförfattare till rapporten, som konstaterade att nya kemiska substanser inte kontrolleras innan de kommer ut på marknaden. SVT nämnde inte att Persson också sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp.

Vid ett annat tillfälle valde SVT att återpublicera en gruvkritisk dokumentär om en eventuell gruva i Kallak – detta i samband med att regeringen skulle fatta ett beslut i frågan. Vad som inte framgick var att huvudpersonen bakom dokumentären har organiserat motstånd mot gruvplanerna i Kallak och varit aktiv inom Miljöpartiet. SVT står även med som samproducent till dokumentären.

I ett annat inslag några dagar senare rapporterade SVT om det ovan nämnda gruvprojektet i Kallak och intervjuade en person som presenterades som ”expert” och journalist. Journalisten är dock en känd gruvkritiker som snarare borde blivit presenterad som aktivist eller opinionsbildare.

Till skillnad från ovan nämnda incidenter där SVT avstått från att informera publiken om de medverkandes relevanta klimatengagemang, så utpekade SVT i oktober felaktigt en forskare som ”lobbyist” efter att han påpekade fel i SVT:s dokumentär Slaget om skogen.

Forskaren heter Jonas Jacobsson och är skoglig doktor vid SLU och numera pensionär, tillika ledamot i Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Han uppmärksammade Skogsstyrelsen på att SVT i dokumentären redovisade felaktiga uppgifter där Skogsstyrelsen stod som källa. Skogsstyrelsen gick därefter ut och påpekade felen i dokumentären och SVT rättade uppgifterna. Några dagar senare gjorde SVT en missvisande nyhet om att Skogsstyrelsens uppgiftslämnare var en lobbyist.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *