Partiskt inslag i Ekot om visitationszoner

I söndags sände Ekot ett nyhetsinslag som enbart belyste nackdelarna med införandet av visitationszoner. Ett inslag som – enligt granskningsnämndens tidigare beslut – borde bedömas som partiskt.

 
Skärmklipp från Ekots inslag om visitationszoner.

I påannonsen till nyhetsinslaget säger reportern ”För och emot visitationszoner – vi har besökt Stockholmsförorten Rinkeby”. Trots påannonsen om att belysa både för och nackdelar med visitationszoner, så intervjuades endast personer som var negativa till det nya förslaget och ingenstans i inslaget lyfts förespråkarnas argument fram.

Några dagar tidigare sände P4 Sörmland ett liknande reportage från Eskilstuna och där lyckades reportern hitta flera röster som välkomnade förslaget. Det är rimligt att anta att det även i Rinkeby går att få tag på röster som är positiva till visitationszoner, men några sådana intervjuer hördes alltså inte i Ekots sändning.

I slutet av inslaget nämns att Ekot sökt justitieminister Gunnar Strömmer (M), samt justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) som båda avstod från att medverka.

Det är fullt möjligt att redogöra för argumenten som ligger till grund för införandet av visitationszoner utan att ovannämnda politiker medverkar i sändning, men ändå lyfts inga av dessa argument fram i ett inslag som påstås belysa också förespråkarnas ståndpunkt.

Detta kan jämföras med ett nyligen fattat beslut från granskningsnämnden, där ett inslag som endast belyste fördelarna med ett svenskt Natomedlemskap fälldes för partiskhet. Nämnden motiverade beslutet med att det i inslaget fanns en uttalad ambition att belysa båda sidor, men att eftersom så inte skedde stred inslaget mot kravet om opartiskhet.

Likt det fällda inslaget så inleddes även helgens nyhetsinslag om visitationszoner med en uttalad ambition om att belysa både för och nackdelar i en politiskt känslig fråga. Och likt det fällda inslaget så innehöll även helgens sändning endast den ena sidans argument.

Alltså borde även Ekots nyhetsinslag om visitationszoner bedömas ha brutit mot kravet om opartiskhet.


Ljudfil från hela Ekots kvart i sex sändning från söndagen den 23 oktober finns nedan: 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *