Fördelningsperspektiv dominerar i public service

Vänsterlutande fördelningsperspektiv har dominerat public service-mediernas rapportering om värnskatten. Det finns därför goda skäl att ifrågasätta om SR och SVT lever upp till kraven på opartisk och saklig journalistik, skriver NMI i Smedjan.

 
SVT Foto: Daniel Annefelt

Som public service-bolag ska Sveriges Radio och Sveriges Television bedriva opartisk och saklig journalistik. En undersökning av hur public service rapporterat om värnskatten mellan åren 2005 och 2020 visar dock att SR och SVT misslyckats med sitt uppdrag.

I november 2020 publicerade Näringslivets medieinstitut (NMI) en rapport om hur tre politiska kommentatorer skildrade slopandet av värnskatten under 2019. Rapporten visade att Tomas Ramberg (SR), Fredrik Furtenbach (SR) och Mats Knutson (SVT) varit ensidiga i rapporteringen och nästintill uteslutande fokuserat på reformens fördelningspolitiska effekter, men missat att redogöra för reformens förväntade effektivitetsvinster.

Såväl SVT som SR försvarade sin rapportering med att politiska kommentatorer har ett särskilt uppdrag som inte lämpar sig för den typ av mätning som NMI genomförde, samt att deras totala rapportering över tid varit både opartisk, allsidig och balanserad. Programchefen för SVT Nyheter Charlotta Friborg skrev i Svenska Dagbladet:

NMI har utgått från politikreportrars kommentarer kring nyheten att den så kallade värnskatten slopades. När politikreportrar kommenterar finns kommentaren alltid i ett sammanhang. Det har NMI valt att inte ta hänsyn till. Inte heller bryr sig NMI om vad som är grunden i en kommentar, det vill säga det som är mest uppseendeväckande ur politiskt perspektiv.

Chefen för Ekot Klas Wolf-Watz kommenterade rapporten i ett mejl till NMI:

Ekots journalistik omfattar nyhetsinslag, fördjupning i program och kommentarer. Vår bevakning i den här frågan har varit allsidig, opartisk och balanserad. Kommentatorerna har tagit fasta på att värnskattens införande kan innebära problem för regeringen.

NMI har nu, i samarbete med Smedjan, genomfört en omfattande granskning av SR:s och SVT:s totala nyhetsrapportering av värnskatten mellan 2005 och 2020 och kan med den konstatera att bolagens självbild – om att rapporteringen över tid varit balanserad – inte stämmer överens med verkligheten.

I den fördjupade granskningen har totalt 134 publiceringar som skildrat värnskatten analyserats och resultatet bekräftar snedvridningen som framgick av NMI:s tidigare rapport.

Läs hela artikeln här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *