TT ser över rutiner efter felaktig vinstnyhet

Granskning | oktober 15, 2017

TT:s redaktionschef Daniel Kjellberg medger att systemet med rättelser inte fungerar tillräckligt bra och lovar att se över rutinerna. En felaktigt presenterad nyhet i Dagens Industri fick TT att dra tillbaka sin notis och konstatera att gymnasieminister Anna Ekström uttalat sig på felaktiga premisser.

LÄS MER


Tänk om mångfalden i SVT kunde bli mindre ensidig

Granskning | juni 22, 2017

Nyligen blossade en debatt upp om mångfalden på SVT. Det handlade som vanligt om vem som syns i rutan och inte om själva innehållet i vad som sägs eller visas.

LÄS MER


Mats Olin: Är den fackliga makten ett journalistiskt tabu?

Granskning | april 16, 2017

Det nya avtalet inom industrin innehåller en låglönesatsning, har många medier berättat. Att de som har de lägsta lönerna får extra påökt beskrevs som en seger för de fackliga organisationerna och en eftergift från arbetsgivarnas sida.

LÄS MER


Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Granskning | april 20, 2016

Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.

LÄS MER


Staten ska värna spelreglerna och begränsa public service-uppdraget

Granskning | april 14, 2016

Nordicom Informations temanummer JOURNALISTIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR innehåller ett tjugotal texter om den förändrade mediemarknaden och de ekonomiska utmaningar som den medför.

LÄS MER


Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden

Granskning | april 13, 2016

Timbro Medieinstitut undersökte åtta friande beslut i Granskningsnämnden.

LÄS MER


Lägg ner Granskningsnämnden för radio och tv

Granskning | mars 21, 2016

Efter att ha undersökt hur Granskningsnämnden för radio och tv bedömer kravet på saklighet i Sveriges Radio och SVT kommer Mats Olin till slutsatsen att den borde läggas ner.

LÄS MER


Granskningsnämnden granskar inte opartiskhet i Sveriges Radio

Granskning | mars 21, 2016

Granskningsnämnden för radio och tv ska se till att Sveriges Radio och Sveriges Television är opartiska och sakliga. Men ytterligare ett beslut i nämnden, denna gång om hur Sveriges Radio skildrade tomtockupationen i Malmö i höstas, visar att det inte fungerar. Den 13 april presenterar TMI en rapport som är starkt kritisk till granskningsnämndens arbete i stort.

LÄS MER


Journalistförening ger felaktiga uppgifter om sponsoravtal med Göteborg

Granskning | februari 2, 2016

Vad händer om granskande journalister tar emot gåvor från dem de ska granska? Föreningen grävande journalisters ordförande Terje Carlsson hävdar först att det kontroversiella sponsoravtalet med Göteborgs Stad har ändrats efter hård kritik.  Men TMI:s uppgifter visar att detta är felaktigt, och Terje Carlsson säger nu att det kommer att ske "inom några dagar". Det är tveksamt om Göteborgs Stad går med på en ändring.

LÄS MER


Oenighet i Pressens Opinionsnämnd om felaktigheter i Dagens Nyheter

Granskning | december 14, 2015

I våras publicerade Dagens Nyheter uppgifter om Realgymnasiet: företaget sades agera omoraliskt och utnyttja kryphål i lagen. Det ”bemötande” som tidningen publicerade handlade om en annan fråga, och den allvarliga beskyllningen fick aldrig bemötas. Dagens Nyheter ger i artikeln sken av att Realgymnasiet fått bemöta kritiken, men i själva verket har inte skolan varit medveten om beskyllningarna förrän de publicerades av Dagens Nyheter.

LÄS MER


Om att intervjua journalister

Granskning | december 1, 2015

Jag ska intervjua Ekot-journalisterna Alexander Gagliano och Bo Göran Bodin, om att de pekat ut forskaren Henrik Belfrage som brottsling. ”Vad har ni för stöd det ni påstår?” och liknande frågor. Jag är laddad. I entrén till Sveriges Radio dyker deras chef upp: Fredrik Laurin med sin bullrande röst och intensiva blick. Chefen för Ekots grävgrupp känner till mitt ärende och vi resonerar om att Sveriges Radio alltid ställer upp och svarar på kritiska frågor. Jag fick en gång en svavelosande utskällning av Fredrik Laurin, men varken han eller jag är av den långsinta typen.

LÄS MER


SRs brottsspekulation godkänns av GRN

Granskning | november 27, 2015

”Vi föregriper inte domstols beslut i en rättsprocess genom att spekulera i skuld eller oskuld eller eventuell påföljd.” Det lovar Sveriges Radio sina lyssnare. Men i ett aktuellt reportage – nominerat till Stora journalistpriset – följs inte denna viktiga medieetiska princip.

LÄS MER


SR-reporter vill inte stå för brottsanklagelse

Granskning | november 27, 2015

Lyssna på när Mats Olin intervjuar SR-reportern Alexander Gagliano, och hur Henrik Belfrage känner efter att ha blivit utpekad som brottsling.

LÄS MER