Mer ekonomijournalistik i DN än i SR och SVT

DN publicerar mer omfattande och mer allsidig ekonomijournalistik än både SVT och SR trots en betydligt mindre budget. Det framgår av Näringslivets medieinstituts löpande bevakning av mediehusens rapportering om arbetsmarknaden och företag.

 
DN-skrapan bild hämtad från Wikipedia.

NMI har följt de tre mediehusens rapportering om arbetsmarknaden, och i synnerhet långtidsarbetslösheten som är en av Sveriges största ekonomiska utmaningar, sedan juli 2021. Vid upprepade tillfällen har det framgått att DN både rapporterat mer i ämnet, och varit det mediehus som i störst utsträckning gått på djupet och angripit ämnet utifrån flera infallsvinklar.

I sammanhanget är det relevant att jämföra mediehusens omsättning och därmed förutsättningarna att producera kvalitativ journalistik. SVT:s omsättning under 2020 var 4,8 miljarder kronor, SR omsatte 2,9 miljarder under samma period och DN 1,3 miljarder kronor. Det finns skillnader i företagens uppdrag och inte minst finansiering men omsättningen är likväl en indikation på vilket rörelseutrymme företagen har, och public servicebolagen borde därmed ha bättre förutsättningar att leverera kvalitativ journalistik än DN.

Rapporteringen om långtidsarbetslösheten var som störst under oktober, men har sedan dess avtagit. Utöver ett inslag i Ekonomiekot extra från den 1 januari har SR inte fokuserat på långtidsarbetslösheten i några inslag sedan årsskiftet. SVT sände ett längre inslag med fokus på långtidsarbetslösheten i Aktuellt den 17 januari men utöver det har inte heller SVT borrat djupare i ämnet sedan årsskiftet.

DN däremot, har sedan årsskiftet publicerat fem nyhetsartiklar som från olika infallsvinklar tagit sig ann den höga långtidsarbetslösheten. En artikel handlar om Ljusnarsberg som är den kommun i landet där flest lever på någon form av ersättning, i artikeln får man följa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som tagit del av kommunens jobbprogram. Två publiceringar handlar om en konflikt på Arbetsförmedlingen gällande hur myndigheten bäst ska arbeta för att få långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden. Ytterligare två artiklar handlar om rekordhög långtidsarbetslöshet i Stockholm och svårigheten att få in personer med låg konkurrensförmån på arbetsmarknaden.

Sedan januari i år har NMI:s bevakning utökats till att även omfatta de tre mediehusens rapportering om företag som utsätts för brott. Även i den rapporteringen sticker DN ut med ett större utbud och en mer omfattande bevakning. DN har under perioden rapporterat mer i ämnet än både SR och SVT tillsammans.

Nyligen har flera rapporter släppts om att företag drabbas hårt av stigande brottslighet och om hur kriminella företag hotar att slå ut hederliga företag. Samtliga redaktioner har uppmärksammat rapporterna men endast DN har gått längre i sin rapportering för att skildra företagare som utsatts för brott.

I sändningstillståndet där kraven på public servicebolagens innehåll specificeras framgår att:

SVT/SR ska meddela nyheter, stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

När det kommer till bevakningen av arbetslösheten och rapporteringen om brott mot företag, så lyckas DN bättre än public servicebolagen med att förmedla allsidig information och göra allmänheten rustad att förstå och ta ställning i samhällsfrågor.

 


De undersökta medierna:
DN – samtliga nyheter på dn.se (exklusive Kultur, Sport och opinionstexter)
SVT – Rapports huvudsändning 19.30, Aktuellt och Agenda
SR – Lunchekot, Ekonomiekots huvudsändning, Ekonomiekot extra samt Studio Ett

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *