Zachrisson Winberg flitig energireporter

NMI har flera gånger granskat och kritiserat inslag av SVT-reportern Johan Zachrisson Winberg, bland annat när det gäller beskrivningen av hur elsystemet fungerar. Nu har NMI gått igenom en stor del av Zachrisson Winbergs rapportering om energifrågan det senaste året. Den är omfattande och mångsidig.

 
SVT:s reporter Johan Zachrisson Winberg i ännu ett energiinslag.

Bakgrunden är att NMI i en tidigare granskning kunde slå fast att svt:s klimatkorrespondent Erika Bjerström inte rapporterade om kärnkraftens betydelse för klimatarbetet. Hon hänvisade då till Johan Zachrisson Winberg och menade att det gjorts en uppdelning där bland annat han rapporterade om kärnkraft, men inte hon. NMI skrev:

”Detta leder uppenbarligen till att kärnkraften utelämnas i sammanhang där den är väsentlig, till exempel när Erika Bjerström rapporterar om USA:s klimatpaket, om rapporter från den internationella energiorgansiationen IEA eller om lovande teknologier inom klimatområdet.”

Så hur rapporterar då Johan Zachrisson Winberg om energifrågor?

Till att börja med kan NMI konstatera att Johan Zachrisson Winberg är mycket flitig när det gäller att rapportera om energi- och klimatfrågor. Vi har hittat fler än 50 inslag under förra året och fram till nu, och det finns säkert ännu fler. Det gör honom sannolikt till den svenska nyhetsreporter på breda nyhetsmedier som rapporterar mest om energifrågor.

Ett oväntat resultat av analysen är att han nästan enbart har rapporterat om just energi- och miljöfrågor under tidperioden. Andra ämnen som Johan Zachrisson Winberg tidigare fokuserat på lyser nu med sin frånvaro.

Han har rapporterat om exempelvis motstånd mot vindkraft, orsaker till och åtgärder mot höga elpriser, elprisstödet, biodrivmedel för fordon, regeringens klimatpolitik, planer på ny kärnkraft i Sverige och andra länder.

Det man också kan konstatera är att rapporteringen är mångsidig, ofta initierad och saklig och, till skillnad mot tidigare granskade miljöreportrar, med många infallsvinklar på flera ämnen. Han förklarar exempelvis pedagogiskt  hur eleffekt, elenergi och elpriser hänger ihop.

Johan Zachrisson Winberg vid flera tillfällen rapporterat om planer på ny kärnkraft, och även om den betydelse som den kan ha för klimatfrågan:

”I Estland deltar Vattenfall i utvecklandet av en SMR-reaktor. Där finns också utbyte och traineeprogram för att utbilda fram spetskompetens för att driva kärnkraftverk.

Holland talar också om att bygga ut ny kärnkraft, och precis som Polen saknar man vattenkraft för att parera stora svängningar i elproduktion från tex sol- eller vindkraft. 

– Det är klart att länder som inte har mycket vattenkraft har ett ännu större behov att hitta baskraft som kärnkraft, när man snabbt ska satsa på förnybart och fasa ut så mycket fossila bränslen som möjligt, säger Desirée Comstedt.”

Han har till och med fällts i granskningsnämnden för radio och tv för ett inslag som nämnden ansåg var osakligt eftersom det inte innehöll information om att kärnkraften innebär ”risker och det faktum att kärnkraftsavfall kräver lagring och medför konsekvenser för miljön”. I inslaget sa Zachrisson Winberg bland annat:

”Ett litet företag i Göteborg, med stora planer för nya små kärnkraftverk, så kallade SMR-tekniken med mindre serietillverkade reaktorer, tror man kommer ge lägre pris och snabbare byggtider.”

Kiki Bek som är inrikeschef på SVT nyheter skriver till NMI:

”Vi på SVT nyheter är nöjda med att ge publiken en mångsidig bevakning av energifrågan. Mycket talar för att vi som redaktion även fortsatt kommer ha frågan högt på nyhetsagendan.”

NMI letar oftast efter journalistik som behöver ifrågasättas och har tidigare vid flera tillfällen tidigare det senaste året hittat mindre bra energirapportering av Zachrisson Winberg:

****

Exempel på rapportering av Johan Zachrisson Winnberg de senaste 14 månaderna

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/superguide-till-elstodet-da-far-du-pengar

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gruvjatten-lkab-politikerna-har-inte-forstatt-hur-vi-tanker-anvanda-elen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/industrijattarna-i-norr-vill-helst-ha-mer-vindkraft-den-ar-billigast

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/industrisatsning-i-norr-hotas-av-langsam-vindkraftsutbyggnad

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-kan-elen-vara-dyr-trots-eloverskott-i-sverigehttps://www.svt.se/nyheter/inrikes/2022-rekordar-for-svensk-export-av-el-trots-energikrisen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-reporter-om-regeringens-karnkraftsbesked

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-reporter-om-forbrukningstaket-indirekt-kritik-mot-forsta-elstodet

https://www.svt.se/nyheter/norrlanningar-sparar-mindre-elhttps://www.svt.se/nyheter/sverige-kan-fa-25-nya-sma-karnkraftverk

https://www.svt.se/nyheter/svenskt-naringsliv-ebba-busch-ska-inte-bestamma-om-vattenfall-ska-bygga-karnkraft

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/karlshamnsverket-raddade-svensk-eltillgang-i-natt

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vattenfalls-vd-kritiserar-regeringens-krav-pa-ny-karnkraft

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-vindkraftverk-kan-sanka-elpriset-med-37-ore

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klartecken-for-elstodet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-gar-emot-sveriges-loften-pa-klimatmotet-cop27

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatbudgeten-bantas-med-58-procent

https://www.svt.se/nyheter/regeringen-slopar-klimatbonus-for-elbilar

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/granskning-storforetag-far-hundratals-miljoner-i-elstod-trots-att-de-haft-laga-kostnader-for-el

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-stora-foretag-vill-ga-fore-i-klimatomstallningen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sankt-reduktionsplikt-okar-utslappen-med-tio-procent-ar-du-saker-pa-det

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter-tidoavtalet-andrade-mal-for-svensk-klimatpolitik

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-vanliga-stromavbrott-varre-an-bortkoppling

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-varnar-okad-risk-for-sabotage-mot-elnatet

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/matningarna-visar-ingen-skada-pa-polenkabeln

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/exportrekord-i-augusti-sverige-salde-el-for-8-1-miljarder

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/svensk-elexport-minskar-utslappen-motsvarande-hela-biltrafiken

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/avbrott-i-utlandskablar-har-gett-rekordlaga-elpriser

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenska-kraftnat-sanker-natavgifterna-med-11-miljarder

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-skiljer-sig-sma-karnkraft-fran-stora

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-bra-att-kunder-med-bundna-elavtal-far-stod

https://www.svt.se/nyheter/hogerpartierna-oeniga-om-svenska-urangruvor

https://www.svt.se/nyheter/naringsministern-vi-fortsatter-hellre-med-dubbelmoralen

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/elpriset-i-frankrike-pa-rekordniva-historiskt-dyr

https://www.svt.se/nyheter/fa-loften-om-klimatet-i-almedalen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/koldioxidutslappen-i-sverige-okar-for-forsta-gangen-pa-lange-1

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/storforetagens-miljardinvesteringar-for-klimatet-hotas-av-politikernas-forslag

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vindkraftverk-stoppas-dar-elen-behovs-som-mest

https://www.svt.se/nyheter/politikernas-forslag-om-biodrivmedel-hotar-klimatmalen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bilagare-kan-fa-en-tusenlapp-var-naturvardsverket-kritiskt

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/biodrivmedel-ger-sju-ganger-mer-klimatnytta-an-alla-elbilar-1

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-avvaktande-till-gulliga-sma-karnkraftverk

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sma-karnkraftverk-lockar-manga-lander-men-fragetecken-finns

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/de-vill-ge-sverige-manga-sma-karnkraftverk

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vattenfall-manga-sma-reaktorer-kan-ge-billigare-karnkraftsel

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-ge-pengar-till-kommuner-som-bygger-ny-vindkraft

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommuner-stoppar-78-procent-av-alla-vindkraftverk

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/glasblasaren-i-pitea-el-ska-inte-vara-en-lyxvara-dar-jag-bor

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utbyggt-stamnat-kommer-ge-dyrare-el-i-norrland

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/motstand-mot-vindkraft-kan-hota-klimatomstallningen

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/varmelager-ar-en-bra-losning-sverige-behover-mer-av

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *